Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) Egedi-Kovács Melinda e.v. (Nyilvántartási szám: 52542420, adószám: 73553865-1-4) és a Jupiter Kft.  (Adatok lsd.lentebb) a továbbiakban, mint Szolgáltató, által működtetett www.ujalkimia.hu honlap használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit írja le, továbbiakban együtt  (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Weboldal elérhetősége: www.ujalkimia.hu

A webáruház üzemeltetőjének cégadatai(Szolgáltató)

Üzemeltető Jupiter Kft. és Egedi-Kovács Melinda e.v
Székhely/telephely 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29
Ügyfélszolgálat info@ujalkimia.hu, +36-30-430-9450
Cégjegyzékszám 01-09-074728
Nyilvántartó hatóság Cégbíróság
Adószám 10503164242
Bankszámlaszám MKB Bank Zrt.

10300002-20604974-00003285

EV: MKB Bank Zrt.  10300002-51004880-49010033

Tárhely szolgáltatói adatok Colors-Computer Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt., 60.

 

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részének, illetve az ott megjelenő tartalmak (kép, szövegrész, szlogen, logó) valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, csoport, aki a Szolgáltató weboldalán böngészik, vagy ajánlatot kér, vagy későbbiekben vásárol, aki a meghirdetett szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi, fiókot hoz létre, felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezik, regisztrációtól függetlenül. Amennyiben felhasználó be/rálép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, magára nézve kötelezően elismeri a Szabályzat valamennyi rendelkezését.

 1. Általános tudnivalók
 • ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a ujalkimia.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
 • A weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza.
 • Tilos a weboldalon megjelenített tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Ezen beleegyezés hiányában a törvénytelen felhasználás, kártérítési kötelezettséget von maga után.
 • A webáruház tartalmát és az azon keresztül megvásárolható termékeket, szolgáltatásokat és információkat szerzői jogok védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

 

 1. Szerződés hatálya, érvényessége, tárgya
  • A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyet Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig köteles megőrizni. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Szolgáltató Magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
  • A jelen Szabályzat 2020. Május 10-től hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, melyet 10 nappal a hatálybalépés előtt weboldalon közzétesz.
  • A feltüntetett termékek és szolgáltatások kizárólag online a weboldalon keresztül rendelhetőek meg. A webáruházban történő rendeléshez regisztráció szükséges. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és regisztrációval. A megvásárolható szolgáltatások köre Workshopok, Webkonferenciák, szemináriumok, online és offline képzések valamint előadások. Szolgáltató által biztosított weboldalon történő hozzáféréssel.

Szolgáltatások köre, specialitások

 • Online képzések: rögzített formában kerül megtartásra, felhasználó egyedi azonosító birtokában, hitelesítő kóddal megnyitja a szolgáltatást. Felhasználó számára Szolgáltató 12 hónapos időintervallumban biztosítja a felületet.
 • Webkonferencia: A webkonferencia linkjét a kezdés időpontja előtt fél órával Szolgáltató megküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre. A konferencia megkezdése előtt kérjük töltse le a Zoom alkalmazást az eszközre. Letöltés link: https://zoom.us/, Adatkezelési tájékoztatójukról itt olvashat bővebben: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html Az élőadás kezdete előtt legalább 15 perccel jelentkezzen be a megkapott linken. Biztonsági okokból először egy „várószobába” fog kerülni, ahol meg kell várnia, hogy jóváhagyjuk a részvételét.
  A webkonferenciáról felvétel készül, mely csak az előadót jeleníti meg, a hallgatóságot nem. Az előadás végén lehetőség nyílik kérdéseket feltenni és azt megvitatni. A konferencia ezen része nem kerül rögzítésre.
  A webkonferencián elhangzó előadás rögzített videó felvétele 3 nap múlva megvásárolható lesz az Online webshopban.
  Az élő webkonferenciára vett jegy ára a felvételt nem tartalmazza!
 • Előadások: Szolgáltató rögzített felvételek formájában biztosítja a képzés lehetőségét, privát fiókon belül. Az online képzéseknél említett hitelesítési eljárással.

 

 • Árak:
  A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó árak forintban értendőek, az Áfa értékét tartalmazzák. A házhozszállítás díja termékek esetében, szállítási címtől függően változik, melyet a vevőnek a feltüntetett áron felül ki kell fizetnie.
 • Hibás ár feltüntetése esetén teendők: Szolgáltató a weboldalán feltüntetett termékekhez leírást, nevet és képet társít, mely a fényviszonyok és jelenkori technika állása szerint, a lehető legnagyobb gondosság mellett is eltérhet a valóságtól, néhány esetben, pusztán csak illusztrációként szolgál. Amennyiben a weboldalon szereplő ár, Felhasználó számára nyilvánvalóan hibás, mint pl. rendszerhiba esetén megjelenő “0” vagy “1” Ft-os csökkentett ár, piaci ártól szokatlanul eltérő ár, a feltűnő értékaránytalanság miatt Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árat, a mindenkor szokásos piaci árra módosítsa, melynek tényéről e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti megrendelőt. Szolgáltatótól nem elvárható, hogy a terméket a hibás áron szállítsa, így szokásos piaci árra történő módosítás után, Felhasználó elállhat vásárlási szándékától
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes jelentkezők esetében a részvételt visszautasítsa pl. versenyérdek-ellentét miatt, ennek indokát köteles megjelölni és azt a fél tudomására hozni.

 

 1. Online tanfolyamok, képzések, előadások
  • Rendelkezésre állás Online képzés tekintetében: Az oldalon megvásárolt szolgáltatások és információk, tananyagok a vételár megfizetése ellenében egy évig a Felhasználó rendelkezésére állnak, amiket Résztvevő kizárólag saját célra használhat fel. Azok bármilyen formában történő sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.
  • Szolgáltató kifejezetten ügyel a személyes adatok informatikai védelmére, így megbízható 3. fél közreműködésével biztosítja a folyamatos és professzionális kiszolgálást. Az online élőadás linkjét a kezdés időpontja előtt fél órával a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikusan kézbesíti. Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges technikai tudnivalókról, a képzés előtt, tájékoztatja a résztvevőket. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a képzés megtartásához külső, ingyenes szoftver vagy alkalmazás segítségét vegye igénybe.

 

 1. Regisztráció/Rendelés menete/Vásárlás
  • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  • Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató felelősségét kizárja, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  • Felhasználó, regisztrációt követően (e-mail cím és felhasználónév megadása) bejelentkezik. Felhasználó a kiválasztott termék darabszámának beállítása után kosárba rakja az árut, ennek vételárát az alábbi módozatok egyikén elégítheti ki(banki átutalás, online-bankkártyás fizetés)
  • Felhasználó új vásárlóként történő regisztrálása esetén, megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, így a következő vásárláskor már csak be kell jelentkeznie profiljába. Regisztráció nélküli vásárlás esetén Felhasználónak meg kell adnia a számlázási adatokat és szállítási címét. A tovább lépés erről a felületről csak az után lehetséges, ha a vásárló elfogadta az Adatkezelési tájékoztatót és ezen ÁSZF-et, valamint kifejezetten elfogadja az OTP SimplePay adattovábbítási nyilatkozatát.
  • A következő lépésben a Vásárló kiválaszthatja a számára megfelelő fizetési módot (bankkártya / banki átutalás). Ezt követően, a „Tovább” gombra kattintva léphet az Adatok ellenőrzése felületére. Itt ellenőrizheti a megrendelt termékek darabszámát, árát és -termék megrendelése esetén szállítási költséggel növelt végösszeget, valamint megjegyzést írhat a rendeléshez. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, és elfogadta a vásárlási feltételeket, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra. Ezt követően egy köszönő oldal jelenik meg a rendelésszámmal, valamint egy visszaigazoló e-mail érkezik a vásárló által megadott e-mail címre.

Fizetés átutalással: az oldal megjeleníti/e-mailben elküldi az átutaláshoz szükséges adatokat és az utalás teljesítésének határidejét. Az átutalást online e-bankon keresztül, vagy személyesen bankfiókjában is megteheti. A küldeményeket csak a megrendelést visszaigazoló e-mailben szereplő végösszeg folyószámlánkra történő megérkezését követően áll módunkban feladni. A továbbiakról ezen a weboldalon tájékozódhat: https://www.online-marketing-akademia.hu/aszf/OTP-Kartyas-Fizetes.pdf

Fizetés bankkártyával: OTP SimplePay online bankkártyás fizető felület megjelenésével, a bankkártya adatok megadása szükséges, a fizetés során bankkártyájáról azonnal levonódik a vásárlás végösszege. Jelen ASZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy fent említett adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat:név, e-mail cím, fizetési célból, kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadása szükséges:

Tudomásul veszem, hogy a Jupiter Kft. (1062 Budapest, Lehel u. 5. II. emelet 29.) adatkezelő által az ujalkimia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, károkért.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 1. Személyes adatok kezelése-Adatvédelem
 • Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és azok jogszabályon alapuló kezelése. Ezért Szolgáltató azokat bizalmasan kezeli, fokozott védelmi intézkedéseket tesz a biztonságos működés érdekében. A megvásárolt online képzés több eszközről is elérhető. Azonban megfelelő biztonsági okokból, minden belépéskor egyedi, két lépcsős autentikáció szükséges. A regisztrált e-mail címre megküldött 6 jegyű belépőkód megadása után elérhető a megvásárolt szolgáltatás.
 • Egy regisztrált felhasználói fiókkal egyidejűleg csak egy Felhasználó tud belépni, több Felhasználó egyidejű belépése esetén a Fiók automatikusan kilépteti a plusz belépőket az eszközök számától függetlenül. Így kérjük fokozattan ügyeljenek a megadott e-mail fiókok és eszközök biztonságára, ugyanis a különböző eszközökről történő ki/és beléptetést a rendszer maximálja!
 • Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltató 2020. Május 10-től hatályos adatkezelési tájékoztatóját átvette, elolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi, kijelenti továbbá, hogy a tájékoztatóban rögzített célra és ideig hozzájárul személyes adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez.
 • A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a jelen szerződésben és az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az (EU) 2016/679 Rendelete (Továbbiakban GDPR Rendelet) rendelkezései irányadóak.
 • Adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Jupiter Kft. és Egedi-Kovács Melinda e.v (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a ujalkimia.hu honlapon és webáruház meglátogatása, valamint az online szerződéskötés kapcsán keletkezett személyes adatokra.

 

 1. Felek jogai és kötelezettségei
  • Jelentkezőnek jogában áll az előadáson online vagy személyes képzés esetén offline formában részt venni, jegyzetelni és a leadott tananyagokat saját tanulási célra felhasználni, elsajátítani.
  • Az előadások anyagát Szolgáltató a képzési idő alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. Az előadás anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni, ezt előzetesen csak Szolgáltató írásbeli engedélye alapján teheti meg, egészen a képzést megelőző napig.
  • Az Előadást Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező kizárását, részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ebben az esetben, a képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
  • Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.
  • A befizetett részvételi díjat lemondás esetén Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét az előadás/képzés indulásának napja előtt minimum 15 nappal a Jelentkező e-mailen vagy postai úton jelzi. A Képzés indulásának napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza. A két határnap közt visszamondott képzések esetén lehetőség van 1 éven belül átjelentkezni egy másik induló képzésre.
  • Jelentkező módosításra a Képzés napja előtt minimum 3 nappal, 2500 Ft adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult.
  • Szolgáltatónak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
  • Szolgáltató jogosult a Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, különösen
 • amennyiben tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az Előadást.
 • A titoktartási nyilatkozat aláírásának elmulasztása, megtagadása (3. melléklet)
 • Pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: drogok, alkohol, erős nyugtatók, szorongásoldók) rendszeres fogyasztása
 • Mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok
 • Súlyos személyiségzavar esetén (pl.: borderline, narcisztikus, antiszociális)
 • Az előadókkal, a szervezőkkel és a résztevőkkel szembeni tiszteletlen, agresszív vagy a programot zavaró viselkedé

 

 1. Elállási jog
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldött terméket/termékeket csak sértetlen állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.
  • Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni, míg a vásárló köteles ugyanezen időtartamon belül a megvásárolt árut visszaadni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Vásárló nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre: info@ujalkimia.hu.
  • A Jelentkező hibás teljesítés esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról, vagy nyomtassa ki a mellékletben szereplő segédletet.

 

 1. Panaszkezelés
A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető kapcsolati oldalon, e-mailen vagy telefonszámon: info@ujalkimia.hu, +36-30-430-9450

 

A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban Résztvevőnek lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@ujalkimia.hu  e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen írásban értesítjük a vizsgálat eredményéről.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet nyújtani: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 1. Egyéb Rendelkezések
  • A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  • Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért, különösen az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.

– A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

9.3 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az adatkezelési tájékoztató és szerzői jogvédelemről szóló nyilatkozat. A nyilatkozat jelen ASZF elfogadásával egyidejűleg kifejezetten elfogadásra kerül, a nyilatkozat teljes terjedelemben a mellékletek 3-as száma alatt elérhető.

9.4 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9.5 Az ÁSZF-et a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag fogadják el.

Budapest, 2020.05.10

 

Melléklet 1 – Házirend

A technikai tudnivalókat alaposan olvasd át és tartsd be! Check-lista alapján kérlek győződj meg róla, hogy minden feladatot elvégeztél. Az online előadás alkalmával sajnos már nem tudunk a technikai problémákkal foglalkozni, így az esetlegesen ebből az okból felmerülő károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

 • Letöltöttem a Zoom alkalmazást arra az eszközre, amelyikkel részt veszek az előadáson.
 • A megadott linken az élőadás kezdete előtt legalább 15 perccel be vagyok jelentkezve Először egy „várószobába” fogsz kerülni biztonsági okokból, ahol meg kell várnod, hogy jóváhagyjuk a részvételed.
 • A részvétel feltétele minden képzésen a Szerzői jogvédelemről és a részvételi feltételekről szóló nyilatkozat elfogadása és aláírása, amelyet a helyszínen, személyesen kell megtenni. (személyes képzés esetén)
 • A képzéseken tilos hang- és filmfelvételt készíteni.
 • A tanuláshoz szükséges munkafüzeteket a helyszínen adjuk át, és a részvételi díj tartalmazza ezeket.
 • A workshopokon 13 órától 1 órás ebédszünetet tartunk.

 

Eltanácsolási vagy kizárási okok

Az Újalkímia önfejlesztő módszer gyakorlásának feltétele a lelki stabilitás és a tiszta, befolyástól mentes tudatállapot. Aki zavart, eltompult vagy valamilyen szer által befolyásolt tudatállapotban van, valamilyen pszichiátriai betegségben vagy mentális zavarokban szenved, az nem vehet részt a programjainkon!

Bővebb felvilágosítást itt kérhet!

E-mailben az info@ujalkimia.hu e-mail címen.

Telefonon a +36-30-430-9450 számon, munkanapokon 10-18 óra között.

 

Melléklet 2- Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:………………………………………………………………

Alulírott………………………………………………………………kijelentem hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

2 Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt,

 

Melléklet 3 – Szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat

Alulírott (név)______________________________________________________________________ (lakcím):__________________________________________________________________________ (személyi ig. sz.): ___________________________________________________________________

a jelen nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

(A)​Tudomásul veszem, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia” (korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló (nyilvántartási száma: 008075) oktatott életviteli tanácsadási módszerhez (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How) kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B)​A jelen nyilatkozat célja, hogy az Ötletgazda jogait a Know-How jogellenes használatával szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C)​Jelen nyilatkozatban azok a titoktartási szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket a nyilatkozat aláírásával a Nyilatkozattevő tudomásul vesz, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Nyilatkozattevő között a jelen 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fenti feltételek elfogadása mellett a Nyilatkozattevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy:

1.​Valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.

2.​Valamennyi, a Know-How-val kapcsolatos információ a Nyilatkozattevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Nyilatkozattevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás, minden ezt meghaladó, Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás (akár üzleti akár ismeretterjesztési célból) jogellenes használatnak minősül, amely az alábbiakban rögzített következményeket vonja maga után.

3.​Nyilatkozattevő teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti körben leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.

4.​Nyilatkozattevő illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról illetve az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line illetve off-line média vagy közösségi felületen illetve más domain-en terjeszteni.

5. Nyilatkozattevő kötelezettséget vállal arra is, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni/kötött vagy nem, az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert Ötletgazda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja a jelen 2. pontban meghatározott privát felhasználás körén túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 4. pontban írottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.

6. Amennyiben Nyilatkozattevő, vagy bármely, a fenti 4. pontban leírt személy, akikért a Nyilatkozattevő felelősséget vállalt, megszegné a jelen nyilatkozatban rögzített kötelezettségeit, ezért a Nyilatkozattevő teljes felelősséggel tartozik.

7. A Know-How értékére figyelemmel, minden jogsértés után az Ötletgazda 1 (egy) millió forint kötbérre jogosult, amelyet Nyilatkozattevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Ötletgazda jogosult a kötbért meghaladó kárait is érvényesíteni.

8. Nyilatkozattevőnek a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.

9. A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatból eredő jogvita esetére aláveti magát a jogvita tárgyától, illetve a per tárgy értékétől függően a Pest Megyei Törvényszék, vagy a Budapesti II. III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének.

A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatot elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

Budapest, dátum: _____________________ ​_________________________

Nyilatkozattevő

 

Melléklet 4 -Részvételi feltételeket elfogadó nyilatkozat

Alulírott (név)______________________________________________________________________ Lakcím:__________________________________________________________________________ Személyi ig. sz.: ___________________________________________________________________
ezúton kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy:

Az Újalkímia Önfejlesztő Módszer nem gyógyító eljárás.
Mindenki a saját felelősségére vehet részt az oktatáson és a gyakorlatokban.

Jelen tevékenység nem minősül, ezáltal nem tekinthető

 1. az orvosi gyakorlat,
 2. az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat,
 3. a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások egyikének sem.

Az Újalkímia Önfejlesztő Módszer gyakorlásának feltétele a lelki stabilitás és a tiszta, befolyástól mentes tudatállapot. Aki zavart, eltompult vagy valamilyen szer által befolyásolt tudatállapotban van, valamilyen pszichiátriai betegségben vagy mentális zavarokban szenved, az nem vehet részt a programjainkon.

Az Újalkímia Iskola programjairól a jelentkezéskor eltanácsolási, illetve a képzésből bármikor kizáró okok a következők:

 • Pszichoaktív szerek (pl.: drogok, alkohol, erős nyugtatók, szorongásoldók) rendszeres fogyasztása
 • Mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok
 • Súlyos személyiségzavarok (pl.: borderline, narcisztikus, antiszociális)
 • Az előadókkal, a szervezőkkel és a résztevőkkel szembeni tiszteletlen, agresszív vagy a programot zavaró viselkedés

Az Újalkímia Iskola vezetői és közreműködői nem vállalnak felelősséget semmiféle olyan kellemetlenségért, állapotromlásért vagy rosszullétért stb. amelynek oka az, hogy valaki a fenti kizárási okok ellenére részt vesz az Iskola programjain.

 

Budapest, dátum: _____________________ ​________________________________________

Nyilatkozattevő