2021. 03. 10-től 2021. 12. 31-ig hatályos ÁSZF

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) a Jupiter Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29. adószám: 10503164-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-074728) és Egedi-Kovács Melinda e.v. (Nyilvántartási szám: 52542420, adószám: 73553865-1-4) és  Nagy Norbert e.v. (adószám: 57351412-1-41; Cégjegyzékszám: 55973944) ) a továbbiakban, együttesen, mint „Szolgáltató”, által működtetett www.ujalkimia.hu honlap és webáruház (továbbiakban „Webáruház”) használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó jogait és kötelezettségeit írja le.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat a felhasználóknak nyújtja.

Felhasználó (továbbiakban „Felhasználó”) alatt értünk természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat. A Felhasználó fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Szolgáltató és a Felhasználó továbbiakban együttesen „Felek”.

A Weboldal elérhetősége: www.ujalkimia.hu

A jelen Szabályzat 2021. márc. 10. napjától hatályos és visszavonásig érvényes.

 

1.§ Érvényesség

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között elektronikusan jön létre.

A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.ujalkimia.hu  nyitóoldalon, ahonnan „PDF” kiterjesztésű file formátumban is letölthető.

 

2.§ A szerződéses partner adatai, tárhelyszolgáltató és kapcsolattartás

A Felhasználó szerződéses partnere és a webáruház üzemeltetőjének cégadatai:

Üzemeltetők:

 1. a) Egedi-Kovács Melinda, egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 52542420

Adószám: 73553865-1-4

 1. b) Jupiter Kft.

Székhely/telephely: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29.

Cégjegyzékszám: 01-09-074728

Nyilvántartó hatóság: Cégbíróság

Adószám: 10503164-2-42

1. c)  Nagy Norbert e.v.

Nyilvántartási szám: 55973944

Adószám: 57351412-1-41

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Colors-Computer Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt., 60.

A Felhasználó az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken keresztül tájékozódhat vagy léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval.

Ügyfélszolgálat: 

E-mail: info@ujalkimia.hu

Telefon: +36.30.430.9450

Ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: hétfő, szerda és pénteki napokon 10-12 óráig

 

3.§ A Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

(1) Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. A Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy megismerje, illetve kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Felhasználót terheli.

(2)  Amennyiben a Felhasználó a Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

(3) Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Webáruház használatát és elhagyni azt.

 

4.§ A Felhasználói kör

(1) A Webáruházban megvételre kínált képzések és termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Felhasználók, mint végfelhasználók részére történik. A képzések tovább-értékesítése nem engedélyezett.

Ebben az értelemben felhasználónak minősül az, aki a Szolgáltató weboldalán böngészik, vagy ajánlatot kér, vagy későbbiekben vásárol, aki a meghirdetett szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi, regisztrációval fiókot hoz létre, felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezik, illetve a böngészést, ajánlatkérést regisztráció nélkül végzi.

(2) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az egyes képzésekre jelentkezők esetében a részvételt visszautasítsa (pl. versenyérdek-ellentét miatt)

 

5.§ Szerződés hatálya, érvényessége, tárgya, írásbeliség, nyelv

A Felek között a termékek megvásárlására és a képzéseken történő részvételre vonatkozó szerződés a megrendelés vagy jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyet Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig köteles megőrizni. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A Szolgáltató Magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

A feltüntetett termékek és szolgáltatások kizárólag online a weboldalon keresztül rendelhetőek meg. A webáruházban történő rendeléshez regisztráció szükséges. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és regisztrációval. A megvásárolható szolgáltatások köre Workshopok, Webkonferenciák, szemináriumok, online és offline képzések, valamint előadások a Szolgáltató által biztosított weboldalon történő hozzáféréssel.

 

6.§ Szolgáltatások köre, árak

(1) A Szolgáltató a Felhasználók részére a következő szolgáltatásokat nyújtja

Online képzések és előadások: rögzített formában kerülnek megtartásra, felhasználó egyedi azonosító birtokában, hitelesítő kóddal megnyitja a szolgáltatást. Felhasználó számára Szolgáltató 12 hónapos időintervallumban biztosítja a felületet.

Webszemináriumok: A webszeminárium linkjét a kezdés időpontja előtt 15 perccel Szolgáltató megküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre. A konferencia megkezdése előtt a Felhasználónak le kell töltenie a Zoom alkalmazást az eszközére. (Letöltés link: https://zoom.us/ , Adatkezelési tájékoztatójukról a következő linken található bővebb információ: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html)  A Felhasználó az élőadás kezdete előtt legalább 15 perccel javasolt bejelentkeznie a megkapott linken, majd a sikeres bejelentkezés után biztonsági okokból először egy virtuális „várószobába” kerül, ahol meg kell várnia, hogy a részvétele jóváhagyásra kerüljön.

Élő workshopok, élő szemináriumok: Az élő képzést a vásárláskor megadott időpontban és helyszínen tartja meg Szolgáltató. Szolgáltató fenntartja a jogot a programok időpontjának és helyszínének megváltoztatására, amelyről legkésőbb az eredeti tervek szerint meghirdetett időpont előtt 7 nappal/órával e-mailben értesíti a felhasználót. Az élő képzésen elhangzó és írásban átadott információkat, tananyagokat a Felhasználó kizárólag saját célra használhatja fel. Azok bármilyen formában történő sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a weboldalán feltüntetett termékekhez leírást, nevet és képet társít, mely a fényviszonyok és jelenkori technika állása szerint, a lehető legnagyobb gondosság mellett is eltérhet a valóságtól, néhány esetben, pusztán csak illusztrációként szolgál.

(2) Árak

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó árak magyar forintban értendőek, és az ÁFA értékét tartalmazzák.

A házhozszállítás díja termékek esetében, szállítási címtől függően változik, melyet a Felhasználónak a megvásárolt termék feltüntetett árán felül ki kell fizetnie.

Hibás ár feltüntetése: Amennyiben a weboldalon szereplő ár nyilvánvalóan hibás, -mint pl. (1) rendszerhiba esetén megjelenő “0” vagy “1” Ft-os csökkentett ár, (2) piaci ártól szokatlanul eltérő ár, – a feltűnő értékaránytalanság miatt Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árat, a mindenkor szokásos piaci árra módosítsa, melynek tényéről e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti megrendelőt. Szolgáltatótól nem elvárható, hogy a terméket a hibás áron szállítsa, így szokásos piaci árra történő módosítás után, Felhasználó bárminemű következmény nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

(3) Rendelkezésre állás online képzés tekintetében

A Webáruházban megvásárolt szolgáltatásokhoz fűződő információk, tananyagok a vételár megfizetése ellenében 12 hónapig a Felhasználó rendelkezésére állnak, amiket a Felhasználó kizárólag saját célra használhat fel. Azok bármilyen formában történő sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Szolgáltató kifejezetten ügyel a személyes adatok informatikai védelmére, így megbízható 3. fél (Zoom) közreműködésével biztosítja a folyamatos és professzionális kiszolgálást. Az online élőadás linkjét a kezdés időpontja előtt fél órával a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikusan kézbesíti. Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges technikai tudnivalókról, a képzés előtt, tájékoztatja a résztvevőket. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a képzés megtartásához külső, ingyenes szoftver vagy alkalmazás segítségét vegye igénybe.

 

7.§ Regisztráció, a rendelés menete, a vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató felelősségét kizárja, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Felhasználó a regisztrációt követően (e-mail cím és felhasználónév megadása) bejelentkezik. A következő lépésben a Felhasználó kiválaszthatja a terméket, amit a „Megvásárolom” gombbal a kosárba helyez. Amennyiben a termék jellege lehetővé teszi, a kiválasztott termék darabszámának beállítása után a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával megérkezik arra az oldalra, ahol a számlázási információkat kötelezően meg kell adnia, valamint további információkat adhat a Szolgáltatónak és egy összegzést is kap a rendelésről.  Ezen az oldalon a Felhasználó kedvezménykupont is aktiválhat.

A Felhasználó regisztrálása során megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, így a következő vásárláskor már csak be kell jelentkeznie profiljába.

A Felhasználónak itt van lehetősége választani fizetési módot, melyre két lehetősége nyílik: bankkártyás fizetés vagy utalásos fizetés.

A továbblépés erről a felületről csak az után lehetséges, ha a Felhasználó egy jelölőnégyzetbe tett kattintással elfogadta a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A Szolgáltató ugyanitt tájékoztatja a Felhasználót, hogy az élő képzések esetén, a hatályos felnőttoktatási törvény, oktatási szerződés kötésére és adatszolgáltatásra kötelezi őt, amiről a dokumentumot a vásárlást követően e-mailben küldi el számára.

Ezután a Felhasználó a „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomásával az OTP SimplePay oldalán vagy a bankkártyás fizetéssel vagy átutalással egyenlítheti ki a vételárat.

Ezt követően egy bankkártyás utalás esetén a köszönetnyilvánító oldal jelenik meg a rendelésszámmal, valamint a rendelés befogadásáról egy visszaigazoló e-mail érkezik a vásárló által megadott e-mail címre.

A megvásárolt termékeket Felhasználó a „Fiókom/Megvásárolt képzéseim” menüben éri el.

Utalás esetén nem jelenik meg köszönőoldal, de a visszaigazoló e-mailek kimennek és a termék is bekerül azonnal a „Fiókom/Megvásárolt képzéseim” menübe.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, károkért.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Fizetés bankkártyával: OTP SimplePay online bankkártyás fizető felület megjelenésével, a bankkártya adatok megadása szükséges, a fizetés során bankkártyájáról azonnal levonásra kerül a vásárlás végösszege. Jelen ASZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy fent említett szolgáltató, mint adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat fizetési célból kezelje: név, e-mail cím.

Fizetés utalással: OTP SimplePay utalási felület megjelenésével, elvégezheti az átutalást a felugró ablakban megjelenő utalási adatokkal (kedvezményezett neve, számlaszáma és a közleménybe kötelezően beírandó szöveg). Az utaláshoz átkattinthat innét (ekkor saját bankjának online belépő felületére jut) vagy, egy külön böngésző ablakban megnyitva beléphet saját bankjába. Az utalás során bankszámlájáról azonnal levonásra kerül a vásárlás végösszege. Jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy fent említett szolgáltató, mint adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat fizetési célból kezelje: név, e-mail cím.

Jelen nyilatkozat elfogadása szükséges a következő nyilatkozat megtétele:

„Tudomásul veszem, hogy a Jupiter Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29. adószám: 10503164-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-074728) és Egedi-Kovács Melinda e.v. (Nyilvántartási szám: 52542420, adószám: 73553865-1-4) és  Nagy Norbert e.v. (adószám: 57351412-1-41; Nyilvántartási szám: 55973944) továbbiakban együttesen adatkezelő által az ujalkimia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

8.§ A felhasználói fiókok biztonsága és adatvédelem

A Szolgáltató számára elsődleges szempont Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és azok jogszabályon alapuló kezelése. Ennek érdekében a Szolgáltató azokat bizalmasan kezeli, és az alábbi fokozott védelmi intézkedéseket teszi a biztonságos működés érdekében:

 • A megvásárolt online képzés több eszközről is elérhető, azonban megfelelő biztonsági okokból, minden belépéskor egyedi, két lépcsős azonosítás szükséges. A regisztrált e-mail címre megküldött 6 jegyű belépőkód megadása után elérhető a megvásárolt szolgáltatás.
 • Egy regisztrált felhasználói fiókkal egyidejűleg csak egy Felhasználó tud belépni, több Felhasználó egyidejű belépése esetén a Fiók automatikusan kilépteti a plusz belépőket az eszközök számától függetlenül.
 • A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy fokozattan ügyeljenek a megadott e-mail fiókok és eszközök biztonságára ugyanis a különböző eszközökről történő ki/és beléptetést a rendszer maximálja! A rendszerünk egy felhasználónévvel egyidőben csak egy eszközről engedi a belépést.

A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a jelen szerződésben és az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az (EU) 2016/679 Rendelete (Továbbiakban GDPR Rendelet) rendelkezései irányadóak.

Adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Szolgáltató, mint adatkezelő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Szolgáltató valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a www.ujalkimia.hu  honlapon és webáruház meglátogatása, valamint az online szerződéskötés kapcsán kezelt személyes adatokra.

A Felhasználó a hatályos adatkezelési tájékoztatót a jelen ÁSZF 6. sz. „Adatkezelési tájékoztató” mellékletéből ismerheti meg.

 

9.§ Felek jogai és kötelezettségei

Jelentkezőnek jogában áll az előadáson online vagy személyes képzés esetén offline formában részt venni, jegyzetelni és a leadott tananyagokat saját tanulási célra felhasználni, elsajátítani.

Az előadások anyagát a Szolgáltató a képzési idő alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. Az előadás anyagait a Felhasználó nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni, ezt előzetesen csak a Szolgáltató írásbeli engedélye alapján teheti meg, egészen a képzést megelőző napig.

Az előadást a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Felhasználó kizárását, részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ebben az esetben, a képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.

A Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

Az online képzés és video digitális tartalomnak minősül, amely vásárlása esetén a Felhasználó nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kormányrendelet”) 20. §-ban meghatározott elállási jogát. A Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés m) pontja szerint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Kormányrendelet 20. § szerinti elállási jogát. A Felhasználó egy jelölőnégyzetbe való kattintással nyilatkozik arról, hogy tudomásul vette, hogy az elállás jogával a teljesítés megkezdése után már nem élhet.

Élő képzés vagy webszeminárium lemondásakor Szolgáltató abban az esetben téríti vissza a befizetett részvételi díjat, 2500 Ft adminisztrációs költség levonásával, ha a lemondás tényét a Felhasználó az előadás/képzés/webszeminárium indulásának napja előtt minimum 15 nappal e-mailen vagy postai úton jelzi. Ebben az esetben  Szolgáltató választási lehetőséget biztosít Jelentkezőnek arra, hogy a befizetett díjjal megegyező értékű kupont kérjen, amit a kupon kiadásától számított egy éven belül felhasználhat az iskola bármely képzésén.

Élő képzés vagy webszeminárium indulásának napját megelőző 14. naptól a befizetett részvételi díjat lemondás esetén Szolgáltató betegség esetében visszatéríti, ha Jelentkező ezt orvosi igazolással alátámasztja. Ebben az időszakban az egyéb indokkal lemondott részvételek díját Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni, ugyanakkor Jelentkező a befizetett díjjal megegyező értékű kupont kap Szolgáltatótól, amit a kupon kiadásától számított egy éven belül felhasználhat az iskola bármely képzésén.

Szolgáltatónak jogában áll a képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A kiválasztott képzés megtartásához szükséges minimális létszámról a Szolgáltató a Felhasználót a vásárlás előtt tájékoztatja. A Szolgáltató a minimális létszám meglétének hiányából fakadóan a képzés elmaradásáról szóló döntését a képzés tervezett időpontja előtt legkésőbb 3 nappal e-mailben és/vagy SMS-ben közli a Felhasználóval.

A Szolgáltató az elmaradt képzés miatt a Felhasználó által megfizetett részvételi díjat maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

A Felhasználó képzésből történő kizárása

Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Képzésben való részvételből kizárni, vagy elutasítani a jelentkezését, amennyiben

 • a felnőttképzéshez törvényileg előírt felnőttoktatási szerződés (1. sz. melléklet) aláírását és ehhez az adatszolgáltatást elmulasztja.
 • a szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat (2. melléklet) aláírását elmulasztja, megtagadja.
 • az előadókkal, a szervezőkkel vagy az iskola tagjaival szemben tiszteletlen, modortalan, viselkedése összeférhetetlen, zaklató vagy fenyegető magatartást tanúsít.
 • magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az oktatást.
 • engedély nélkül hang- vagy videófelvételt készít az oktatásról.
 • drog vagy alkohol befolyása alatt áll.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a képzéseken való részvételt kifejezetten nem javasolja, amennyiben a Felhasználó

 • pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: erős nyugtatók, szorongásoldók), vagy azok rendszeres fogyasztója.
 • mentális zavaroktól, skizofrén és más pszichotikus zavaroktól, bipoláris zavaroktól, depressziótól szenved, vagy impulzus kontroll zavarok állnak fenn nála.
 • súlyos személyiségzavarban szenved (pl.: borderline, narcisztikus, antiszociális).

 

10.§ Elállás, szavatosság, jótáll

Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Felhasználó a visszaküldött terméket/termékeket csak sértetlen állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. Az értékesítő köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni, míg a Felhasználó köteles ugyanezen időtartamon belül a megvásárolt árut visszaadni. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Felhasználó nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ügyfélszolgálat e-mail címére.

Az online képzések és előadások esetében az elállás a szolgáltatás megkezdése után nem lehetséges, melynek jogszabályi háttere a jelen ÁSZF 10.§ paragrafusában található, mely paragrafus tartalmazza az élő workshopok és szemináriumok esetében az elállás feltételeit is.

Szavatosság, jótállás az értékesített termékek tekintetében

A Felhasználó a hibás teljesítés esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Igényelheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Elállás esetén a Felhasználó az elállási jog érvényesítéséhez a vonatkozó 45/2015 (II.26.) Korm.rendelet 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási nyilatkozatminta szövegét letöltheti vagy kinyomtathatja a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében található „Felmondási nyilatkozat”-ot.

 

11.§ Panaszkezelés

A Jelentkező a Szolgáltatóval, a weboldallal, a Weboldalon meghirdetett képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető kapcsolati oldalon, e-mailen vagy telefonszámon:

E-mail: info@ujalkimia.hu,

Telefon: +36-30-430-9450

Ügyintézés: hétfő, szerda péntek 10-12 óráig

A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználónak lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@ujalkimia.hu  e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen írásban értesítjük a vizsgálat eredményéről.

A Felhasználó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság a területileg illetékes kormányhivatal.

A kormányhivatalok elérhetőségei: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Szolgáltató és a Webáruház székhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36.1.450.2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

(2) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

A weboldal: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A fenti weboldalon elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő Felhasználó regisztrálás után kérelmet hiánytalanul kitöltve elektronikusan beküldheti a Békéltető Testület részére.

(3) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Az online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület az, amely online vitarendezési kapcsolattartó pontként működik és jogosult eljárni online vitarendezési ügyekben.

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

(4) Bírósági eljárás kezdeményezése

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

12.§ Egyéb rendelkezések

(1) A Weboldalon meghirdetésre került képzésekre jelentkezés feltételezi a Felhasználó részéről az internet felhasználói szintű ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért, különösen az alábbi esetekben:

 • Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.
 • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti adat-, vagy internetes kapcsolatvesztésért, és egyéb károkért.

(2) Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részének, illetve az ott megjelenő tartalmak (kép, szövegrész, szlogen, logó) valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weboldalon megjelenített tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Ezen beleegyezés hiányában a törvénytelen felhasználás, kártérítési kötelezettséget von maga után.

A webáruház tartalmát és az azon keresztül megvásárolható termékeket, szolgáltatásokat és információkat szerzői jogok védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

(3) A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, melyet 10 nappal a hatálybalépés előtt weboldalon közzétesz.

(4) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

(5) Jelen ÁSZF részét képezik az alábbi mellékletek:

 1. sz. melléklet: Felnőttképzési szerződés
 2. sz. melléklet: Szerzői jogvédelemről szóló nyilatkozat
 3. sz. melléklet: Felnőttképzési szerződés, amely magába foglalja a szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozatot is
 4. sz. melléklet: Felmondási/Elállási nyilatkozatminta
 5. sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat
 6. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Budapest, 2021. március 10.

A 2020. 05. 10-től 2021. 03. 10-ig hatályos, korábbi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ide kattintva tekinthetőek meg

 

 

Mellékletek

Melléklet 1- Felnőttképzési szerződés

Amely létrejött egyrészről,

Felnőttképző neve: Jupiter Kiadó és Terjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1062 Budapest, Lehet utca 5. 2. em. 25.

Budapest, Lehel utca 5. 2. em. 25.,

Adószáma: 10503164-2-42
Képviseletre jogosult: Nagy Norbert
Nyilvántartási/engedély száma: B/2020/004171

 

mint bejelentett Felnőttképző (továbbiakban Felnőttképző), másrészről

 

Viselt családi és utónév:
Születéskori család és utónév:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Legmagasabb iskolai végzettsége

(kérjük aláhúzni)

Végzettség nélkül

Általános iskolai végzettség

Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)

Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)

Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)

Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)

Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Oktatási azonosító

(amennyiben ismert):

mint képzésben résztvevő felnőtt (továbbiakban: Résztvevő) között, alulírott helyen, időben és alábbi feltételekkel a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződést kötik meg. A szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják és tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

 1. A képzés általános adatai

Képzés megnevezése:
Képzés jellege:

1.1. Képzési idő, ütemezés, helyszín

Képzés óraszáma: ____ óra; Képzés kezdési időpontja:____________; Várható befejezési időpontja:_________

Haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezése

Képzés tananyagegysége óraszám Időpont (kezdés – befejezés) ütemezés Helyszín

 

1.2. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:

1.3. Képzés helyszíne:

1.4. A képzés költségvetési vagy európai uniós források terhére valósul meg:    igen     nem

 1. A képzésben Résztvevő teljesítményének ellenőrzésének, értékelésének módja:
A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: Nincs értékelés.
A képzés elvégzésének, ezáltal a tanúsítvány kibocsátásának feltétele: megengedett mértéket nem meghaladó hiányzás
Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke: az óraszám legfeljebb 30%-a
Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények: A képzésben résztvevő kizárja magát a Tanúsítvány kiadás-átvétel lehetősége alól amennyiben túllépi a megengedett hiányzási mértéket.

3.Képzési díj mértéke és fizetésének módja:

Fizetendő képzési díj egy összegben feltüntetve: ……………..Ft/fő
Fizetés módja: átutalás o   készpénz o  egyéb X
A képzési díj megfizetésének a megvalósítás teljesítésével arányban álló ütemezése: A képzési díj megfizetése a képzés megkezdése előtt, egy összegben történik.
 1. 4. Felnőttképző jogai és kötelezettségei
 • amennyiben Résztvevő jelen szerződésben foglaltaknak eleget tett, kifejezetten kéri és személyes adatainak adatszolgáltatási célú továbbítását nem tiltotta le, Felnőttképző a FAR rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki Résztvevő számára
 • a képzésben Résztvevők adatait kezeli, és a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig tárolja
 • a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz
 • vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, intézkedik annak érvényesítéséről
 • biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
 1. Képzésben Résztvevő jogai és kötelezettségei
 • Résztvevő vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja, a képzésen aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl, illetve annak következményeit tudomásul veszi. Továbbá, tudomásul veszi, hogy a házirend be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a képzésről kizárható
 • képzésben Résztvevő jelen szerződésben meghatározott képzési díjat a képzés megvalósítása teljesítményével arányban köteles megfizetni, és a képzés díján felül felmerülő többletköltség nem terheli
 • tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítése, a megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén számára tanúsítvány nem adható ki, mivel a tanúsítvány a képzésen való sikeres részvételt igazolja a Résztvevő számára
 • a Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzésen való részvételt elmulasztja, illetve a képzésből kimarad az nem jelent mentességet a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól, és ez nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. Ebben az esetben Felnőttképző választási lehetőséget biztosít Résztvevőnek arra, hogy a befizetett díjjal megegyező értékű kupont kérjen, amit a kupon kiadásától számított egy éven belül felhasználhat az iskola bármely képzésén.
 1. Adatkezelés:
 • A jelen szerződésben meghatározott személyes adatok kezelése és az adatok tárolása a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapján történik.
 • A személyes adatok tárolása nyolc éves időtartamig történik
 • A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőtől (Felnőttképző) a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését.
 • A résztvevő hozzájárulását az adatkezeléshez nem vonhatja vissza.
 • A résztvevőnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) címzett panasz benyújtásához.
 • A személyes adatszolgáltatás Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapul, az adatszolgáltatás elmaradása kizáró feltétele a képzésen való részvételnek.
 • Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.
 • Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolítása és annak elősegítése.
 • Felnőttképző, a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
 • Az adatkezelő a tárolt személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését tekinti adatvédelmi incidensnek.
 1. Felnőttképző szakmai titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:
 • Jelen szerződés aláírásával a Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval vagy Résztvevő által tanúsított érzelmi reakciókkal kapcsolatosan, -melyek etikai szempontból titoknak minősülnek- teljes titoktartási kötelezettséget fogad.
 • Titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őt érintő személyes információ, illetve Résztvevő által bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.
 • Felnőttképző elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.
 • A titkot képező információkat Felnőttképző nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy Résztvevő érdekei ellen felhasználni.
 1. Résztvevő titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:
 • Jelen szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán a Felnőttképző vagy a többi Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval, érzelmi reakciókkal kapcsolatosan teljes titoktartási kötelezettséget fogad.
 • Etikai és üzleti szempontból titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, a többi Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őket érintő, illetve bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.
 • Résztvevő elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.
 • A képzés során elhangzó titkot képező információkat Résztvevő nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a többi Résztvevő és Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – érdekei ellen felhasználni. Ezen titoktartás megszegése Résztvevőnek a képzésből díjvisszatérítés nélkül való azonnali kizárását és a jövőbeni képzésektől való eltanácsolását vonhatja maga után.
 1. A képzésen való részvétel feltételei:
 • Résztvevő aláírásával elfogadja a Felnőttképző anyagainak szerzői jogi védelemének tiszteletben tartásáról szóló nyilatkozatot, mely dokumentumot legkésőbb a képzés kezdő napjának 3. képzési órájáig kell visszajuttatnia a Felnőttképzőnek. Ennek elmulasztása a képzésből való kizárást vonja maga után.
 • Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Újalkímia Önfejlesztő Módszer nem gyógyító eljárás, így kifejezetten nem tekinthető a) az orvosi gyakorlat b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások egyikének sem.
 • Résztvevő elfogadja, hogy saját felelősségére vehet részt a képzésen és Felnőttképző nem vállal felelősséget semmiféle olyan kellemetlenségért, állapotromlásért vagy rosszullétért stb., amelynek oka az, hogy a Résztvevői a 10. pont szerint a részvételből való kizárást maga után vonó magatartást tanúsított vagy a1 pontban szereplő ellenjavallati okok ellenére jelentkezett a képzésre, jelent meg a képzésen.
 1. Résztvevő képzésből való kizárásának okai
 • Résztvevő az előadókkal, a szervezőkkel vagy az iskola tagjaival szemben tiszteletlen, modortalan, viselkedése összeférhetetlen, zaklató vagy fenyegető magatartást tanúsít.
 • Résztvevő magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az oktatást.
 • Résztvevő megszegi a pontban foglalt titoktartási kötelezettségét.
 • Résztvevő engedély nélkül hang- vagy videófelvételt készít az oktatásról
 • A Résztvevő felszólítás ellenére sem juttatja vissza a 9. pontban meghatározott idő elteltével a Felnőttképző anyagai szerzői jogi védelemének tiszteletben tartásáról szóló aláírt nyilatkozatát.
 • A Résztvevő drogok, alkohol befolyása alatt áll.

10.1       A képzéseken való részvétel kifejezetten és nyomatékosan nem javasolt, ha

 • a Résztvevő pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: erős nyugtatók, szorongásoldók), vagy azok rendszeres fogyasztója.
 • a Résztvevőnél mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok vagy azok tünetei állnak fenn.
 • a Résztvevő súlyos, diagnosztizált személyiségzavarban szenved.
 1. Szerződésszegés és következményei
  • A jelen szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik, és az alábbi eljárási rendet és lehetőségeket határozzák meg:
 • szerződésszegés esetén mindkét fél részéről a szerződésszerű magatartás tanúsítására való felhívás tekintetében egyszeri felszólításnak van helye
 • amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja
 • a Résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti
 • a Felnőttképző jogos panasza esetén a szerződésszegő felet a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti
 • megengedett hiányzás mértékét meghaladóan a Résztvevővel az 5. pontban foglaltak szerint jár el a Felnőttképző.
  • Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a peres eljáráson kívüli megegyezésre törekednek. Jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 • Záró rendelkezések

Jelen felnőttképzési szerződés készült a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján. Jelen megállapodást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt azzal írták alá, hogy a szerződés figyelmes elolvasása után az abban foglaltakat megértették és mást abba belefoglalni nem akarnak.

Kelt:……………………, év. ………………… hó………………..nap

Felnőttoktató Résztvevő

 

Melléklet 2 – Szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat

 

Alulírott (név)_________________________________________________________________

(lakcím):_____________________________________________________________________

(személyi ig. sz.): _______________________________________________________________

(a továbbiakban „Nyilatkozattevő”) az alábbiakat elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el:

(A) Tudomásul veszem, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia(korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló, oktatott életviteli tanácsadási módszer a honlapon a http://localhost/ujalkimia/szerzoi_jogvedelem/ linken felsorolt szerzői jogvédelem alatt álló képzései, (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 230462 lajstromszám alatt nyilvántartott védjegy és a 222753 lajstromszám alatti „védikus alkímia” szóösszetétel védelem alatt áll, és a védelemből fakadóan hozzájuk kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B) Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat célja, hogy az Ötletgazda a jogait a jogellenes használattal szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C) Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen nyilatkozatban azok a szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket megismerését a nyilatkozat aláírásával elismerem és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Nyilatkozattevő között a 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fentiek tudomásulvétele mellett a Nyilatkozattevő kijelenti, hogy:

 1. elfogadja, hogy valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.
 2. az (A) pontban meghatározott védelem alatt álló szóösszetétel és védjegy tekintetében tartózkodik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ban megfogalmazott jellegbitorlást megvalósító magatartástól.
 3. elfogadja, hogy valamennyi információ a Nyilatkozattevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Nyilatkozattevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás. Minden ezt meghaladó, az Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás jogellenes használatnak minősül.
 4. teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti pontokban leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.

valamint,

 1. A Nyilatkozattevő, illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, a Nyilatkozattevő tudomásával cselekvő harmadik személy sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról, illetve az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani, illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line, közösségi vagy egyéb média felületen, illetve más, eltérő néven regisztrált internetes tartományhoz (domain-hez) tartozó felületen terjeszteni.
 2. A Nyilatkozattevő kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni, illetve kötött vagy sem, az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert az Ötletgazda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja, annak felhasználása kizárólag a jelen 3. pontban meghatározott privát felhasználás körében megengedett, azon túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt az 5. pontban meghatározottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.
 3. Amennyiben Nyilatkozattevő, vagy bármely, a fenti 5. pontban leírt személy megszegné a jelen nyilatkozatban rögzített kötelezettségeket, azért a Nyilatkozattevő teljes felelősséggel tartozik.
 4. Az 1-7. pontokban részletezett kötelezettségek megsértése, vagy az azokban megfogalmazottakkal ellentétes, vagy azoktól eltérő – az Ötletgazda számára előnytelen következményekkel járó- magatartás tanúsítása jogsértésnek minősül, ami után a Know-How értékére figyelemmel az Ötletgazda jogsértésenként 2.000.000, -Ft, azaz kétmillió forint jóvátételi díjra jogosult, amelyet Nyilatkozattevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Az Ötletgazda jogosult a jóvátételi díjat meghaladó kárait, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott szankciókat érvényesíteni
 5. Nyilatkozattevőnek a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.
 6. A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatból eredő jogvita esetére aláveti magát a jogvita tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően a Pest Megyei Törvényszék, vagy a Budapesti II. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének, kivétel, ha a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény kizárólagos illetékességet és hatáskört ír elő.

A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatot elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

Kelt: ________________________________________________________________

Nyilatkozattevő

 

 

Melléklet 3 – Felnőttképzési szerződés, mely magában foglalja a szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozatot is

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről,

Felnőttképző neve: Jupiter Kiadó és Terjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1062 Budapest, Lehet utca 5. 2. em. 25.

Budapest, Lehel utca 5. 2. em. 25.,

Adószáma: 10503164-2-42
Képviseletre jogosult: Nagy Norbert
Nyilvántartási/engedély száma: B/2020/004171

 

mint bejelentett Felnőttképző (továbbiakban Felnőttképző), másrészről

 

Viselt családi és utónév:
Születéskori család és utónév:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Személyi ig. száma:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Legmagasabb iskolai végzettsége

(kérjük aláhúzni)

Végzettség nélkül

Általános iskolai végzettség

Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)

Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)

Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)

Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)

Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Oktatási azonosító

(amennyiben ismert):

mint képzésben résztvevő felnőtt (továbbiakban: Résztvevő) között, alulírott helyen, időben és alábbi feltételekkel a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződést kötik meg. A szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják és tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

 

1. A képzés általános adatai

Képzés megnevezése:
Képzés jellege:

1.1. Képzési idő, ütemezés, helyszín

Képzés óraszáma: ____ óra; Képzés kezdési időpontja:____________; Várható befejezési időpontja:_________

Haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezése

Képzés tananyagegysége óraszám Időpont (kezdés – befejezés) ütemezés Helyszín

 

1.2. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:

1.3. Képzés helyszíne:

1.4. A képzés költségvetési vagy európai uniós források terhére valósul meg:    igen     nem

 

2. A képzésben Résztvevő teljesítményének ellenőrzésének, értékelésének módja:

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: Nincs értékelés.
A képzés elvégzésének, ezáltal a tanúsítvány kibocsátásának feltétele: megengedett mértéket nem meghaladó hiányzás
Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke: az óraszám legfeljebb 30%-a
Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények: A képzésben résztvevő kizárja magát a Tanúsítvány kiadás-átvétel lehetősége alól amennyiben túllépi a megengedett hiányzási mértéket.

 

3. Képzési díj mértéke és fizetésének módja:

Fizetendő képzési díj egy összegben feltüntetve: Ft/fő
Fizetés módja: átutalás o   készpénz o  egyéb o
A képzési díj megfizetésének a megvalósítás teljesítésével arányban álló ütemezése: A képzési díj megfizetése a képzés megkezdése előtt, egy összegben történik.

 

4. Felnőttképző jogai és kötelezettségei

 • amennyiben Résztvevő jelen szerződésben foglaltaknak eleget tett, kifejezetten kéri és személyes adatainak adatszolgáltatási célú továbbítását nem tiltotta le, Felnőttképző a FAR rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki Résztvevő számára
 • a képzésben Résztvevők adatait kezeli, és a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig tárolja
 • a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz
 • vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, intézkedik annak érvényesítéséről
 • biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket

 

5. Képzésben Résztvevő jogai és kötelezettségei

 • Résztvevő vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja, a képzésen aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl, illetve annak következményeit tudomásul veszi. Továbbá, tudomásul veszi, hogy a házirend be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a képzésről kizárható
 • képzésben Résztvevő jelen szerződésben meghatározott képzési díjat a képzés megvalósítása teljesítményével arányban köteles megfizetni, és a képzés díján felül felmerülő többletköltség nem terheli
 • tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítése, a megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén számára tanúsítvány nem adható ki, mivel a tanúsítvány a képzésen való sikeres részvételt igazolja a Résztvevő számára
 • a Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzésen való részvételt elmulasztja, illetve a képzésből kimarad az nem jelent mentességet a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól, és ez nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. Ebben az esetben Felnőttképző választási lehetőséget biztosít Résztvevőnek arra, hogy a befizetett díjjal megegyező értékű kupont kérjen, amit a kupon kiadásától számított egy éven belül felhasználhat az iskola bármely képzésén.

 

6. Adatkezelés:

 • A jelen szerződésben meghatározott személyes adatok kezelése és az adatok tárolása a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapján történik.
 • A személyes adatok tárolása nyolc éves időtartamig történik
 • A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőtől (Felnőttképző) a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését.
 • A résztvevő hozzájárulását az adatkezeléshez nem vonhatja vissza.
 • A résztvevőnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) címzett panasz benyújtásához.
 • A személyes adatszolgáltatás Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapul, az adatszolgáltatás elmaradása kizáró feltétele a képzésen való részvételnek.
 • Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.
 • Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolítása és annak elősegítése.
 • Felnőttképző, a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
 • Az adatkezelő a tárolt személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését tekinti adatvédelmi incidensnek.

 

7. Felnőttképző szakmai titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:

 • Jelen szerződés aláírásával a Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval vagy Résztvevő által tanúsított érzelmi reakciókkal kapcsolatosan, -melyek etikai szempontból titoknak minősülnek- teljes titoktartási kötelezettséget fogad.
 • Titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őt érintő személyes információ, illetve Résztvevő által bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.
 • Felnőttképző elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.
 • A titkot képező információkat Felnőttképző nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy Résztvevő érdekei ellen felhasználni.

 

8. Résztvevő titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:

 • Jelen szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán a Felnőttképző vagy a többi Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval, érzelmi reakciókkal kapcsolatosan teljes titoktartási kötelezettséget fogad.
 • Etikai és üzleti szempontból titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, a többi Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őket érintő, illetve bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.
 • Résztvevő elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.
 • A képzés során elhangzó titkot képező információkat Résztvevő nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a többi Résztvevő és Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – érdekei ellen felhasználni. Ezen titoktartás megszegése Résztvevőnek a képzésből díjvisszatérítés nélkül való azonnali kizárását és a jövőbeni képzésektől való eltanácsolását vonhatja maga után.

 

9. Szerzői jogi rendelkezések

(A) Résztvevő az alábbiakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el:
Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia(korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló, oktatott életviteli tanácsadási módszer a honlapon a http://localhost/ujalkimia/szerzoi_jogvedelem/ felsorolt szerzői jogvédelem alatt álló képzései, (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 230462 lajstromszám alatt nyilvántartott védjegy és a 222753 lajstromszám alatti „védikus alkímia”, a 230462 lajstromszám alatti „újalkímia”, valamint a 227914 lajstromszám alatti „body alchemy” szóösszetétel védelem alatt áll, és a védelemből fakadóan hozzájuk kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 9. pontjának célja, hogy az Ötletgazda a jogait a jogellenes használattal szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C) Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződésben azok a szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket megismerését a szerződés aláírásával elismeri, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Résztvevő között a 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fentiek tudomásulvétele mellett a Résztvevő kijelenti, hogy:

9.1. elfogadja, hogy valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.

9.2. az (A) pontban meghatározott védelem alatt álló szóösszetétel és védjegy tekintetében tartózkodik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ban megfogalmazott jellegbitorlást megvalósító magatartástól.

9.3. elfogadja, hogy valamennyi információ a Résztvevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Résztvevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás. Minden ezt meghaladó, az Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás jogellenes használatnak minősül.

9.4. teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti pontokban leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.

valamint,

9.5. A Résztvevő, illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, a Résztvevő tudomásával cselekvő harmadik személy sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról, illetve az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani, illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line, közösségi vagy egyéb média felületen, illetve más, eltérő néven regisztrált internetes tartományhoz (domain-hez) tartozó felületen terjeszteni.

9.6. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni, illetve kötött vagy sem, az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert az Ötletgazda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja, annak felhasználása kizárólag a 9.3. pontban meghatározott privát felhasználás körében megengedett, azon túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 9.5. pontban meghatározottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.

9.7. Amennyiben Résztvevő, vagy bármely, a 9.5. pontban leírt személy megszegné a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeket, azért a Résztvevő teljes felelősséggel tartozik.

9.8. A 9.1-9.7. pontokban részletezett kötelezettségek megsértése, vagy az azokban megfogalmazottakkal ellentétes, vagy azoktól eltérő – az Ötletgazda számára előnytelen következményekkel járó- magatartás tanúsítása jogsértésnek minősül, ami után a Know-How értékére figyelemmel az Ötletgazda jogsértésenként 2.000.000, -Ft, azaz kétmillió forint jóvátételi díjra jogosult, amelyet Résztvevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Az Ötletgazda jogosult a jóvátételi díjat meghaladó kárait, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott szankciókat érvényesíteni

9.9. Résztvevőnek a jelen szerződés 9. pontjában vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.

10. A képzésen való részvétel feltételei:

 • Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a képzésen való részvétel feltétele jelen szerződés aláírása és visszajuttatása a Felnőttképző részére.
 • Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Újalkímia Önfejlesztő Módszer nem gyógyító eljárás, így kifejezetten nem tekinthető a) az orvosi gyakorlat b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások egyikének sem.
 • Résztvevő elfogadja, hogy saját felelősségére vehet részt a képzésen és Felnőttképző nem vállal felelősséget semmiféle olyan kellemetlenségért, állapotromlásért vagy rosszullétért stb., amelynek oka az, hogy a Résztvevői a 10. pont szerint a részvételből való kizárást maga után vonó magatartást tanúsított vagy a1 pontban szereplő ellenjavallati okok ellenére jelentkezett a képzésre, jelent meg a képzésen.

 

11. Résztvevő képzésből való kizárásának okai

 • Résztvevő az előadókkal, a szervezőkkel vagy az iskola tagjaival szemben tiszteletlen, modortalan, viselkedése összeférhetetlen, zaklató vagy fenyegető magatartást tanúsít.
 • Résztvevő magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az oktatást.
 • Résztvevő megszegi a pontban foglalt titoktartási kötelezettségét.
 • Résztvevő engedély nélkül hang- vagy videófelvételt készít az oktatásról
 • A Résztvevő drogok, alkohol befolyása alatt áll.

11.1. A képzéseken való részvétel kifejezetten és nyomatékosan nem javasolt, ha

 • a Résztvevő pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: erős nyugtatók, szorongásoldók), vagy azok rendszeres fogyasztója.
 • a Résztvevőnél mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok vagy azok tünetei állnak fenn.
 • a Résztvevő súlyos, diagnosztizált személyiségzavarban szenved.

 

12. Szerződésszegés és következményei

12.1. A jelen szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik, és az alábbi eljárási rendet és lehetőségeket határozzák meg:

   • szerződésszegés esetén mindkét fél részéről a szerződésszerű magatartás tanúsítására való felhívás tekintetében egyszeri felszólításnak van helye
   • amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja
   • a Résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti
   • a Felnőttképző jogos panasza esetén a szerződésszegő felet a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti
   • megengedett hiányzás mértékét meghaladóan a Résztvevővel az 5. pontban foglaltak szerint jár el a Felnőttképző.

12.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a peres eljáráson kívüli megegyezésre törekednek. Jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

13. Záró rendelkezések

Jelen felnőttképzési szerződés készült a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján. Jelen megállapodást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt azzal írták alá, hogy a szerződés figyelmes elolvasása után az abban foglaltakat megértették és mást abba belefoglalni nem akarnak.

 

Kelt:……………………, …………………. év ………………… hó………………..nap

Felnőttoktató Résztvevő

 

 

Melléklet 4 – Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Jupiter Kft és Egedi-Kovács Melinda, 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29

Alulírott………………………………………………………………kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

2 Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt,

 

Melléklet 5 – Adatkezelési nyilatkozat

A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Jupiter Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29. adószám: 10503164-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-074728) és Egedi-Kovács Melinda e.v. (Nyilvántartási szám: 52542420, adószám: 73553865-1-4) és  Nagy Norbert e.v. (adószám: 57351412-1-41; Nyilvántartási szám: 55973944) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Biztosítani hivatott, hogy törvényes keretek között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, az adatkezelés körülményeit mindenki megismerhesse, valamint megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt és visszaélést. Jelen Tájékoztatóban az érintettek megismerhetik az Adatkezelő adatkezelési folyamatainak gyakorlatát.

 

Melléklet 6 – Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Jupiter Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29. adószám: 10503164-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-074728) és Egedi-Kovács Melinda e.v. (Nyilvántartási szám: 52542420, adószám: 73553865-1-4) és  Nagy Norbert e.v. (adószám: 57351412-1-41; Nyilvántartási szám: 55973944) – a továbbiakban együttes néven  „Adatkezelő” által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Biztosítani hivatott, hogy törvényes keretek között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, az adatkezelés körülményeit mindenki megismerhesse, valamint megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt és visszaélést. Jelen Tájékoztatóban az érintettek megismerhetik az Adatkezelő adatkezelési folyamatainak gyakorlatát.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott személyes adatok kezelésére, különösen a honlap meglátogatása, regisztráció és termékrendelés kapcsán megadott személyes adatokra.

 1. Fogalommeghatározások

 „személyes adat”: bármely információ, amely az érintettel összefüggésbe hozható, akár közvetlen akár közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

„különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a továbbiakban „Adatkezelő”, „Társaság”

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„érintett”: az a természetes személy, akinek a személyes adatait az Adatkezelő bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a továbbiakban „Érintett”, „Ön”.

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 „felügyeleti hatóság”: tagállamban működő közhatalmi szerv, mely az adatvédelmi hatósági feladatokat látja el, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (NAIH)

 1. Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Jupiter Kft. És Egedi-Kovács Melinda e.v És Nagy Norbert e.v.
Székhely/telephely 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29
Ügyfélszolgálat info@ujalkimia.hu, +36-30-430-9450
Cégjegyzékszám 01-09-074728
Nyilvántartó hatóság Cégbíróság
Adószám 10503164242
 1. Adatvédelmi tisztviselő 

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 1. Védendő értékek, alapelvek

Az Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket. Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri együttműködések kapcsán is kifejezetten elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott adatok tekintetében. Az Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);
 • Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség);
 • Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik. (adat takarékosság);
 • Pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. (korlátozott tárolhatóság)
 • Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét. (integritás és bizalmas jelleg)
 • Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható. (elszámoltathatóság)

Adatkezelő belső nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről.

 1. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten, árajánlat és információ kéréssel kapcsolatban.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése.

Más esetekben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen nyugszik.

 1. Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme
Érintettek köre kategória Cél Jogalap Időtartam Tevékenység
 

 

Honlapot meglátogató felhasználó

 

IP cím

Böngésző típusa

Operációs rendszer

Internetszolgáltató

Időbélyegző

Honlap látogatási adatok

Meglátogatott al oldalak adatai

– honlap rendeltetésszerű használat biztosítása

– és színvonalas működtetés

– szolgáltatás minőségi ellenőrzése, javítása, hibák feltárása

– látogatottság mérés

 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

 

 

Honlap látogatás időtartama

 

 

 

 

honlap felkeresése, böngészés

Regisztrált látogató –        vezetéknév

–        keresztnév

–        e-mail cím

 

– teljesebb felhasználói élmény nyújtása

-biztonság biztosítása

– könnyebb kapcsolatfelvétel

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig Regisztráció a honlapon, fiók létrehozása

 

 

Webshopban vásárló – vevő teljes neve

– e-mail cím

– online azonosító (kupon kód, hűségkártya aktiváláshoz)

-kiszállítással kapcsolatos adatok(számlázási cím és név)

-fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.)

– megrendelések kezelése és teljesítése,

– a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

– panaszok kezelése, – visszahívások ügyintézése,

– vásárlóink szokásainak elemzése,

– vásárlóinkkal kapcsolattartás.

 

Hozzájárulás, Szerződéses teljesítés, jogszabály

-GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

-Eker tv. 13/A §,

– Számv. tv. 169. §).

-webáruház működése alatt: határozatlan ideig, de legkésőbb hozzájárulás visszavonásáig

A szerződések teljesítéséhez: 5 év.

A kiállított számláknak és kapcsolódó iratoknak: 8 év.

 

 

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele, rendelés, vásárlás

 

Hírlevélre feliratkozó – teljes név

– e-mail cím

 

– kapcsolattartás

– új akciókról értesítés

– új termékről történő értesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás hírlevélről történő leiratkozásig Hírlevél szolgáltatás
Direkt marketing szolgáltatást igénybe vevők

 

– teljes név

– e-mail cím

 

-Direkt marketing szolgáltatás

– vásárlói szokásainak elemzése alapján , személyre szabott ajánlatokat készítése, kiküldése

üzletszerzési céllal

az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig direkt marketing anyagok kiküldése
Érdeklődő, panaszos,

 

– teljes név

– e-mail cím

-telefonszám

 

észrevételre, panaszra válaszadás

 

jogi kötelezettség  

5 évig

Ügyintézés, panaszeljárás
Közösségi marketing tevékenység címzettjei   IP cím

e-mail cím

profilalkotás

remarketing

vásárlói szokásainak elemzése alapján, személyre szabott ajánlatokat készítése, kiküldése üzletszerzési céllal,

promóció, automatikus döntést segítő, preferencia alapú marketing tevékenység nyújtás,

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás  

kampány futtatásáig, de legkésőbb hozzájárulás visszavonásáig

 

 

marketing hirdetések kezelése, különösen Facebook, Instagram,Adwords

Nyereményjátékban résztvevő

 

a nyereményjátéktól függően:

–        teljes név

–        e-mail cím

–        telefonszám

–        lakcím

Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával

vásárlók elégedettségének növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

jogi kötelezettség

résztvevők esetében nyereményjáték sorsolása utáni 1 év

nyertesek esetében 8 évig

nyereményjáték lefolytatása
Tudásanyag megrendelése Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím Szerződéses teljesítés, megrendelés GDPR 6. cikk (1) bek. B) pon Szerződés teljesítése 5 év termék hozzáférhetővé tétele, kapcsolattartás az Érintettel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@ujalkimia.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 30 napon megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 1. Az Ön adataival végzett adatműveletek

Az Ön személyes adatait gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk, valamint töröljük. Különleges adatot kockázati elbírálással kezelünk.

 1. Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV, ELÉRHETŐSÉG  TEVÉKENYSÉG/ADATEKEZLÉS CÉLJA
Könyvelő: Precizitás-Duó Kft. Budapest

Teréz körút 29. I. emelet 19. ajtó
1067 Magyarország, info@precizitas-duo.hu
+36 1 266 6285

könyvviteli, adóügyi szolgáltatás (bérszámfejtés, könyvelés)
Oktatásszervező:

Szórát Ildikó E.V.
1142 Budapest, Kassai u. 3/c
info@ujalkimia.hu

vásárlással, jelentkezéssel felnőttképzéssel kapcsolatos adminisztráció, levelek küldése, oktatással kapcsolatos levelezés, ügyfélszolgálat
Oktató:

Bielcsik Petra E.V.
2094 Nagykovácsi Tinódi utca 8.
szervezes@ujalkimia.hu

 

képzések kapcsán levelezés, hallgatókkal kapcsolattartás

Pénzügy:

Gál László E.V.

1186 Bp. Margó Tivadar utca 170.

Gál Katalin megbízott

penzugy@ujalkimia.hu

pénzügyi adatfeldolgozás, számlák, utalások, bankkártyás fizetések
Marketing:

Kertész Norbert E.V.
1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 6
hirlevel@ujalkimia.hu

marketing tevékenység, hírlevélküldés

 

 

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal és/vagy közösségi média tevékenységgel kapcsolatos sütik gyűjtését végző adatfeldolgozók

 NÉV CÍM  

TEVÉKENYSÉG

Sales Autopilot hírlevél küldő szoftver

 

Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.
Tel: (+36) 1 490 0172
hírlevél kiküldés automatizálás
Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com A Google LLC a Privacy Shield Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel, Analytics szolgáltatás és Adwords hirdetési felület, online marketing
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com Facebook plugin használat, hirdetés, fiókkezelés, remarketing
 1. Sütik

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A süti (angolul: cookie) egy olyan, apró, szöveges információs-csomag, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Ezek a honlapok szervere és az internetes böngésző közti kommunikációban vesznek rész, a Felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolódnak.

Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

Vannak olyan sütik, amelyek nem igényelnek előzetes hozzájárulást. Ezekről első látogatás alkalmával weblapunk és a későbbiekben süti tájékoztatónk ad rövid tájékoztatást, a részletes tájékoztatót itt részletesen olvashatja el.

 1. Érintettek jogai

Ön jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokat, valamint arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

Tájékozódáshoz és információhoz való jog:

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.  Az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Személyes adatokhoz való hozzáférés módosítása

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő

Ø  milyen személyes adatait;

Ø  milyen jogalapon;

Ø  milyen adatkezelési céllal;

Ø  mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

Ø  az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez, törléshez, elfeledéshez való jog

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, ha

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

b) az Adatkezelő adatkezelése jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog személyes adati kezelése kapcsán

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Automatizált folyamatok és profilalkotás elleni tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek érvényesítésén alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a Felhasználónak a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 1. Az adatok tárolásának módja, biztosítás

Adatkezelő, az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi, kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő biztonságos működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (integritás védelme);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

 1. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő bejelenti azt a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintettet is tájékoztatja az incidensről.

 1. Egyéb rendelkezések

A személyes adatokat az Érintett önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az e-mail küldés, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartás során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. §, Fgytv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait – szükség esetén – megőrizzük a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. Főbb irányadó jogszabályok
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infó tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv)
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket a weboldalon közzétett tájékoztatóban értesíti. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon történik.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üresTovább nézelődöm