Miből merítettek az olyan lángelmék, mint Leonardo, Newton vagy Tesla?

 „Amint fent, úgy lent” – ezt a közhelyesnek tűnő spirituális bölcsességet biztosra veszem, hogy te is ezerszer hallottad már.

Tudtad, hogy ennek a rövid mondatnak, köszönhetjük többek közt az egyetemes tömegvonzás törvényét és a heliocentrikus világkép elterjedését, ezáltal a modern gondolkodás alapjait?

 

Ezeknek az elméleteknek a szülőatyjáról Sir Isaac Newtonról azt olvashatod, hogy „angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista volt. A felsorolás végén az „és alkimista” úgy hangzik, mintha a számos értékelhető szakterület mellett, megemlítenénk, hogy a hobbija pedig az alkímia volt, mert istenem, hobbija még neki is lehetett.

A dolog azonban azért érdekes, mert a sorrend éppen fordítva felel meg a valóságnak. Ahogy azt Neil Degrasse Tyson korunk egyik legelismertebb asztrofizikusa megfogalmazta: „Meglepően hangzik, de Newton legtöbb idejét az alkímiának szentelte, míg mindaz, ami miatt ma híres, az alkímiai kutatásainak egyfajta melléktermékeként keletkezett.” És tudtad, hogy Newton volt az első, aki angol nyelvre lefordította a Tabula Smaragdinát, ezt a többezer éves hermetikus alkímiai szöveget, melyből a fenti idézet is a származik?

Bár sokáig ez tabunak számított, ma már nem titok, hogy a történelem során a rendkívüli tehetséggel rendelkező tudósok, filozófusok és művészek, akik a képességeiket hihetetlen szintre tudták hozni, egytől egyig elmélyedtek a szellemi alkímiában.

 

Az alkímia név sokak számára egyet jelent az aranycsinálással, azonban az alkímiának két ága volt: ebből az egyik valóban a mai kémia előfutára.
Ám a szellemi alkímiában a kémiai folyamatok szimbólumként szolgáltak az emberi psziché átalakulásának, fejlődésének leírására.

A szellemi alkímia célja az emberi lény tudatának megnemesítése, egy „nem fizikai arany” előállítása. Ebben a többezer éves, titokzatos tradícióban az aranycsinálás egy kódolt megfogalmazás volt, ami mögött valójában olyan titkos tudás és technikák álltak, melyek segítségével az ember csodálatos átalakulásokon mehet keresztül testi, lelki és szellemi értelemben egyaránt.

Giordano Bruno, Kepler, Edison, Bell, Tesla, mindannyian beavatást nyertek ebbe a tudásba…

És a hozzá tartozó szellemi gyakorlatok alkalmazásával nemcsak kiemelkedő alkotóerőhöz jutottak, hanem betekinthettek a nem látható világ működésébe is. A civilizációnk legkiválóbb művészei, – Leonardo da Vinci, Raffaello, Shakespeare, Dante, Goethe, Mozart, Beethoven, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Saint Exupery –  mind azt vallották, hogy a tudatnak hatalma van az anyag felett, kommunikálni tudtak egy szellemi dimenzióval és az így megélt misztikus tudatállapotokban látottakat, hallottakat építették bele a munkáikba.

 

Az alkímia kódjának feltörése

Az alkimisták olyan tudás birtokában voltak, ami által a világ jelenségei úgyszólván áttetszővé váltak a számukra, így egészen más mélységében értették meg az életet és az emberi lényben szunnyadó határtalan lehetőségeket.

A szellemi alkímia egy olyan titkos, ezoterikus hagyomány, amely pontosan tudja, hogyan lehet az emberből a legjobbat kihozni, miként válhat bárki ragyogó, teremtő, kimagasló személyiséggé.

 

Egedi-Kovács Melinda Újalkímia

Egedi-Kovács Melinda vagyok az Újalkímia Önfejlesztő módszer alapítója

 

Az Újalkímia a többezer éves szellemi alkímia olyan korszerű változata, amely felfedi az alkimisták titkos tudását és a mai ember számára érthetővé, a mindennapi életben alkalmazhatóvá teszi a szimbólumokban és rejtjeles leírásokban fennmaradt hagyomány módszereit.

Képzésiemen elkezdem feltárni számodra az alkímia titkos hagyományát. Bevezetlek abba a tudásba, aminek köszönhetően ismert művészek, tudósok, gondolkodók kiemelkedő képességekre, rendkívüli alkotóerőre és sikerre tesznek szert évezredek óta. Érthetővé, a mindennapi életben alkalmazhatóvá teszem számodra ezt a szimbólumokban és rejtjeles leírásokban fennmaradt hagyományt, így rendkívüli tudás birtokába juthatsz.

 

Az elmúlt években emberek ezreinek tudtam megnyitni az utat ebbe az irányba és végignézhettem a tudatuk kinyílását, a korlátaiktól való megszabadulásukat, a lelkük és a testük gyógyulását és a ragyogást, ami megjelent bennük.

 

 

Egedi-Kovács Melinda Újalkímia

 Örömmel várom, hogy veled is megismertessem mindezt!

Hogyan jutottam ennek a tudásnak a birtokába

 

1998-ban, 24 évesen nem különösebben érdekelt az ezotéria, de történt velem valami, ami teljesen szétzúzta az addigi világképemet és az életemet. Nem különösebben érdekelt az ezotéria, de egy ismerősöm révén részt vettem egy ilyen témájú nyilvános rendezvényen, ahol minden előjel nélkül olyan transzállapotba kerültem, ami által a valóságnak egy másik dimenzióját elkezdtem látni, hallani, tapasztalni.

 

Egedi-Kovács Melinda Újalkímia

 

Ennek az élménynek a révén különleges képességekre tettem szert.

Egy misztikus érzékelés volt ez, ami útján olyan filozófiák és szent szövegek jelentek meg az elmémben, amiket sosem olvastam, a létezésükről sem tudtam.

Intenzív látomásokban spirituális tanítókkal léptem személyes kapcsolatba és egyre bizonyosabbá vált, hogy hozzáfértem a korábbi életeim során tanultakhoz is. Érzékelni kezdtem a hozzám fordulók gondolatait, érzelmi és egészségi állapotukat, így hamarosan belesodródtam a médiumok és spirituális gyógyítók világába.

Indiai beavatások

A hirtelen kapott képességek kapcsán elkezdtem kutatni a spirituális hagyományokat és az ezt követő 10 évben, abban az életre szólóan mély élményben volt részem, hogy egy olyan hindu Guru személyes tanítványa és belső körének tagja lehettem, aki egy élő legenda volt világszerte.
Felbecsülhetetlen tudást, komoly „kiképzést” és 2002-ben papi felavatást kaptam tőle. Számos asramban megfordultam a világban, tanultam és gyakoroltam a meditáció, a mantrázás, a jóga, a bhakti, a tantra különféle ágait.

 

 

Aktív szerepem volt a hazai ezotéria felvirágoztatásában.

 

Védikus filozófiát és jógát tanítottam.

Egyik alapítója és vezetője volt a Mandala-Veda Könyvkiadónak, amivel tíz év alatt több mint 200 spirituális könyvet adtunk ki.

6 éven át írtam cikkeket, vezettem saját rovatokat az Elixír magazinban és a magazin kapcsán rengeteg spirituális módszert, irányzatot megismertem. Számos előadást tartottam fesztiválokon és különböző tévé műsorokban.

2016-ban jelent meg a Bevezetés a Védikus Alkímiába című könyvem.

 

 

 

Life Sutra - Bevezetés a védikus alkímiába

De hogyan váltam az alkímia kutatójává és szerelmesévé?

Egy ponton be kellett látnom, hogy az addig gyakorolt keleti önmegvalósítási utak csupán a felszínt érintették, és egy idő múlva a személyes fejlődésem megtorpant. Ezért minden addig kialakult hitemnek hátat fordítva újabb kutatásba kezdtem.

2012-ben kerültem Portugáliába, ahol rátaláltam a hermetikus és alkimista hagyományra, ami új dimenziót nyitott és megadta a védikus filozófiából számomra addig hiányzó válaszokat.

 

Az alkimisták sokak szemében olyan megmosolyogtató fura alakok, akik egész életüket hasztalanul arra pazarolták el, hogy az értéktelen fémeket arannyá változtassák, de ez sosem sikerült nekik. Aki így hiszi, igaza is van, mert voltak ilyen alkimisták is. Megmondom őszintén, hogy engem sohasem érdekelt a kémia és nem hozott lázba az arany sem, maga az alkímia pedig valami zavaros, hóbortos passziónak tűnt, mindaddig, amíg 2012-ben Portugáliában meg nem ismertem a szellemi alkímia döbbenetes világát.

Ugyanis az alkímiának két szintje volt. Az egyikben a be nem avatottak, szó szerint véve a kémiai leírásokat, fizikai szinten kísérleteztek a fémek átalakításával. Azonban az alkímia beavatottjai számára az aranycsinálás egy hatékony álcaként szolgált arra, hogy gyakoroljanak egy több évezredes metafizikai hagyományt, ami az ókor óta él de szigorúan csak titkos iskolákban virágozhatott.

A szellemi alkímiában a kémiai folyamatok szimbólumként szolgáltak az emberi psziché átalakulásának, fejlődésének leírására. Célja pedig az emberi lény tudatának megnemesítése, egy „nem fizikai arany” előállítása volt.

 

 

 

Lenyűgözött a szellemi alkímia, amelynek beavatásai, egyre nagyobb mélységet nyitottak meg számomra.

Ebben csodálatosan találkozott kelet és nyugat ezoterikus, misztikus hagyománya. Éreztem a belső késztetést, hogy ennek a tradíciónak a mai ember számára is alkalmazható korszerű módszertanát kidolgozzam,  amelynek segítségével megvalósítható a tudat arannyá nemesítése.

Mindezek esszenciájaként hoztam létre férjemmel az Újalkímia önfejlesztő módszert és iskolát, ahol az elmúlt években emberek ezreit tanítottam.

 

Egedi-Kovács Melinda Újalkímia

Mi az, ami a mi módszerünket és iskolánkat megkülönbözteti más ezoterikus irányzatoktól?

 

 • Rengeteg energiát fektettünk a férjemmel abba, hogy a spiritualitás témájában egy olyan anyagot tegyünk le az asztalra, ami egyedülállóan hatol a dolgok mélységeibe

 

 • A célunk az, hogy kristálytiszta fogalmakkal és jól felépített útvonalon juttassunk téged előre,
  ahelyett, hogy ködösítünk vagy közhelyeket hordunk össze

 

 • A keleti és a nyugati hagyományokra építettünk, de kíméletlenül korrigáltuk és kihagytuk ezekből
  a babonás vagy a vakhiten alapuló, ma már meghaladott elemeket

 

 • Olyan rendszert építettünk fel, ami nem éket ver,
  hanem végre hidat képez a hétköznapi életed és a szellemi utad közt

 

 • Nálunk a misztikus élményekhez a racionalitáson keresztül vezet az utad,
  és ehhez nem bontjuk le a személyiséged – sőt, meg fogsz lepődni, mennyire megerősíted azt

 

Mekkora tudásanyag gyűlt össze az iskolánkban a spirituális úthoz?
Ez jelenleg 16.000 oldal jegyzetben.
Egyszer kiszámoltam, hogy ha A4-es lapokon kinyomtatnánk, egymás mellé fektetve
a mi spirituális utunk közel 8 kilométert tenne ki.
😊

 

 

Ha te is hiszel a reinkarnációban, akkor ezt a részt mindenképpen olvasd el!

 

 

Az eddig megemlített pozitív eredmények a jelen életedre vonatkoznak. DE ha hiszel a lélekvándorlásban, akkor talán érdekel,
hogy ezzel a tudással EGY JOBB JÖVŐT is ELŐKÉSZÍTESZ A MAGAD SZÁMÁRA.

Az alvó lélek, aki alacsony energiaszinten lép ki a testből, a halál után tehetetlenül sodródik bele a következő testet-öltésébe. 

Nem így a magas energiaszintre emelkedett, felébredt lélek, aki elnyeri a képességet, hogy szabadon megválassza az inkarnációit.

A karma erői blokkolják és egy sötét energiamezőbe burkolják a lelkeket. Ezt nevezi az alkímia úgy, hogy egy sötét és szennyezett réteg, a „Lunáris test” fedi be. Ebből kell kitörnie, és felépítenie magas energiájú „Szoláris testét”. Hogy ezt elérje, a saját karmáját kell az uralma alá vonnia és átalakítania.

Ha ez a célja valakinek, akkor az élete során, olyan szellemi gyakorlatokat kell végeznie és olyan módon kell élnie, hogy a lélek eljusson ebbe a kiemelkedett energetikai állapotba.

Birtokában vagyunk annak a tudásnak, amivel mindez megvalósítható.
Ha ezekkel a módszerekkel dolgozol magadon, te is elérheted.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üresTovább nézelődöm