Mi az Újalkímia?

Újjászülettünk Újalkímia néven

Iskolánk az utóbbi öt évben Védikus Alkímia néven működött… (a névváltoztatásról bővebben az oldal alján olvashat)

Mi az Újalkímia?

 • Egy olyan önfejlesztő módszer, amely kelet és nyugat ősi szellemi értékeit szintetizálja és korszerű, gyakorlatias formában adja át, amellyel sikeresebbé és boldogabbá tehető az élet.
 • Egy önálló szellemi irányzat, amely rendhagyó módon ötvözi a védikus  hagyományt, a nyugati alkímia, a klasszikus görög filozófia és misztériumiskolák szemléletével és gyakorlataival.
 • Az Újalkímia célja megegyezik a szellemi alkimisták egykori céljával, az emberi tudat arannyá nemesítésével, melyet a mai kor körülményei közt alkalmazható módszerekkel valósít meg.
 • Célunk az ember belső erejének felszabadítása, tudatának tágítása, és ezáltal egy tudatos élet megteremtése.

Ars poeticánk: Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy edényt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet.

Ennek értelmében képzéseinken nem arra törekszünk, hogy pusztán információval telítsük a hallgatóságot, hanem, hogy bevonjuk őket a gyakorlatba, melynek segítségével felébreszthetik saját testi, lelki és szellemi erőforrásaikat. Ennek a belső erőnek a szimbóluma a tűz évezredek óta kelet és nyugat szellemi hagyományaiban.

Mi különbözteti meg leginkább az Újalkímiát az ezotéria és New Age áramlataitól?

 • Szemlélete analitikus, rendszerező, racionális
 • Csodavárás helyett hatékony önfejlesztő és önismereti technikákkal rendelkezik
 • Kerüli a babonákon vagy a vakhiten alapuló megközelítést, misztikus élményhez a személyiségfejlődés útján párhuzamosan haladva juttat el

Hogyan kezdhet el tanulni iskolánkban?

Miért alkímia?

Maga a név sokak számára egyet jelent az aranycsinálással, azonban az alkímiának, mint az egyik legrégebbi szellemi mozgalomnak két ága volt: ebből az egyik valóban a mai kémia előfutárának tekinthető (alchimia operativa), mivel célja a közönséges fémek arannyá változtatása volt, ezt a kémiai folyamatot nevezték transzmutációnak. Ám a szellemi alkímiában (alchimia speculativa) a kémiai folyamatok szimbólumként szolgáltak az emberi psziché átalakulásának, fejlődésének leírására. A szellemi alkímia célja az emberi lény tudatának megnemesítése, egy „nem fizikai arany” (auris non vulgi) előállítása volt, a transzmutáció szót pedig a személyiség átalakításaként értelmezhetjük. Gyakorlói az elsők közé tartoztak, akik az emberi lélek rejtelmeivel – mai szóval kifejezve önismerettel és személyiségfejlesztéssel – foglalkoztak. Ma tudományosan elfogadott nézet, hogy a szellemi alkímia egy pszichológiai irányzat előképének tekinthető, melyet C. G. Jung emelt az érdeklődés homlokterébe.

Az alkímia tehát nem aranycsinálás, de azt is tévedés volna állítani, hogy egyet jelent a pszichológiával. Az alkímia bár hasonlít a pszichológiához abban, hogy a lélek és annak megnyilvánulásai állnak az érdeklődése középpontjában, azonban nem a lélek betegségeinek gyógyítása a célja. Az alkímia, az Újalkímia irányzat értelmezésében, egy önismereti, önfejlesztő szemlélet és gyakorlati módszerek, technikák gyűjteménye, amely racionális gondolkodásra épül, de misztikus elemeket is tartalmaz.

Az emberi tudatnak döbbenetes ereje van. De a legtöbben ennek az erőnek csupán kis hányadát képesek használni… Tovább olvasok: Egyensúly racionalitás, misztika és személyiségfejlődés közt

Mit nyújtunk az embereknek?

 • A sikerünk kulcsa, hogy a technikáinkkal a tudat erejét szabadítjuk fel, és ezt a résztvevők azonnal meg is tapasztalhatják.
 • Képzéseinken a résztvevők lépésről-lépésre feltárhatják az életüket megnehezítő problémákat és azokat az okokat, amelyek miatt a belső erőik le vannak kötve.
 • Kifejlesztettünk egy módszert, amelynek segítségével eszközöket adunk ahhoz, hogy fel is oldják a problémáikat és felszabadítsák a képességeiket.
 • A titkunk, hogy egyensúlyt hoztunk létre egy szellemi út két fontos tényezője, a racionalitás és a misztika között.
 • A másik titok, hogy törődünk a hozzánk fordulókkal, nem csak eladunk nekik valamit. Ha valaki egy workshop végeztével érez magában elszántságot, akkor utána szemináriumokon vagy egyéni munkában végig is vezetjük az úton.

Kinek ajánljuk?

 • Mindazoknak, akik szeretnének szellemi úton járni és egyúttal az életüket, a személyiségüket is kiteljesíteni.
 • Akiket érdekel egy olyan önfejlesztő módszer, amely kelet és nyugat szellemi értékeit érthető és korszerű formában szintetizálja, s amellyel sikeresebbé és boldogabbá tehető az élet.
 • És mindazoknak, akik a napjainkban jellemző szellemi zűrzavart és a spiritualitás babonás vagy üzleties voltát meghaladva, továbbra is mélyen érdeklődnek az élet metafizikai vonatkozásai iránt.

Hogyan kezdhet el tanulni iskolánkban?

Mit tanítunk? Kattintson ide a folytatáshoz

Videók, riportok, előadások szellemi iskolánkról

Alkímia, pszichológia, misztika (Jazzy interjú videókkal)

A misztikus tudat felébresztése a digitális korban (Everness Fesztivál 2019.)

Az Újalkímia laborgyakorlatokról

Mi az Újalkímia? (Előadás videó)

Viva Natura TV riport arról, hogy mi az ami megérinti az embereket bennünk

A belső alkimista megtalálása (Viva Natura TV riport)

Miért változtattuk meg a Védikus Alkímia nevet Újalkímiára?

Tananyagunk folyamatosan fejlődött, minden képzésünkön újabb és újabb tudásanyagot és gyakorlati módszereket vezettünk be. Az elmúlt fél évben ez a változás olyan mérvű és olyan forradalmi volt, hogy ezzel elérkeztünk egy mérföldkőhöz: új nevet adunk iskolánknak és szellemi irányzatunknak. Így lett a Védikus Alkímiából Újalkímia. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy hátat fordítanánk a Védák bölcsességének, hiszen az a tudásanyagunk jókora részének a vázát adja. Azonban ahogyan mi értelmezzük az ősi hagyományt, az már markánsan eltér minden ma ismert védikus iskolától. Nem egyszerűen csak új nézőpontból, korszerű és praktikus megközelítéssel értelmezzük az ősi forrásokat, hanem azokra alapozva egy teljesen új filozófiai rendszert és gyakorlati módszert hoztunk létre. Filozófiánk és gyakorlataink teljesen egyediek, ezért ideje volt kilépnünk a korábbi nevünk által sugallt keretekből.