2020. 05. 10-től 2021. 03. 10-ig hatályos ÁSZF

2020. 05. 10-től 2021. 03. 10-ig hatályos ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) Egedi-Kovács Melinda e.v. (Nyilvántartási szám: 52542420, adószám: 73553865-1-4) és a Jupiter Kft.  (Adatok lásd.lentebb) a továbbiakban, mint Szolgáltató, által működtetett www.ujalkimia.hu honlap használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit írja le, továbbiakban együtt  (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Weboldal elérhetősége: www.ujalkimia.hu

A webáruház üzemeltetőjének cégadatai(Szolgáltató)

Üzemeltető Jupiter Kft. és Egedi-Kovács Melinda e.v
Székhely/telephely 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29
Ügyfélszolgálat info@ujalkimia.hu, +36-30-430-9450
Cégjegyzékszám 01-09-074728
Nyilvántartó hatóság Cégbíróság
Adószám 10503164242
Bankszámlaszám MKB Bank Zrt.

10300002-20604974-00003285

EV: MKB Bank Zrt.  10300002-51004880-49010033

Tárhely szolgáltatói adatok Colors-Computer Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt., 60.

 

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részének, illetve az ott megjelenő tartalmak (kép, szövegrész, szlogen, logó) valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, csoport, aki a Szolgáltató weboldalán böngészik, vagy ajánlatot kér, vagy későbbiekben vásárol, aki a meghirdetett szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi, fiókot hoz létre, felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezik, regisztrációtól függetlenül. Amennyiben felhasználó be/rálép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, magára nézve kötelezően elismeri a Szabályzat valamennyi rendelkezését.

 1. Általános tudnivalók
 • ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a ujalkimia.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
 • A weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza.
 • Tilos a weboldalon megjelenített tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Ezen beleegyezés hiányában a törvénytelen felhasználás, kártérítési kötelezettséget von maga után.
 • A webáruház tartalmát és az azon keresztül megvásárolható termékeket, szolgáltatásokat és információkat szerzői jogok védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

 

 1. Szerződés hatálya, érvényessége, tárgya
  • A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyet Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig köteles megőrizni. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Szolgáltató Magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
  • A jelen Szabályzat 2020. Május 10-től hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, melyet 10 nappal a hatálybalépés előtt weboldalon közzétesz.
  • A feltüntetett termékek és szolgáltatások kizárólag online a weboldalon keresztül rendelhetőek meg. A webáruházban történő rendeléshez regisztráció szükséges. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és regisztrációval. A megvásárolható szolgáltatások köre Workshopok, Webkonferenciák, szemináriumok, online és offline képzések valamint előadások. Szolgáltató által biztosított weboldalon történő hozzáféréssel.

Szolgáltatások köre, specialitások

 • Online képzések és előadások: rögzített formában kerül megtartásra, felhasználó egyedi azonosító birtokában, hitelesítő kóddal megnyitja a szolgáltatást. Felhasználó számára Szolgáltató 12 hónapos időintervallumban biztosítja a felületet.
 • Webszemináriumok: A webszeminárium linkjét a kezdés időpontja előtt 15 perccel Szolgáltató megküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre. A konferencia megkezdése előtt kérjük töltse le a Zoom alkalmazást az eszközre. Letöltés link: https://zoom.us/, Adatkezelési tájékoztatójukról itt olvashat bővebben: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html Az élőadás kezdete előtt legalább 15 perccel jelentkezzen be a megkapott linken. Biztonsági okokból először egy „várószobába” fog kerülni, ahol meg kell várnia, hogy jóváhagyjuk a részvételét.
 • Élő workshopok, élő szemináriumok: Az élő képzést a vásárláskor megadott időpontban és helyszínen tartja meg Szolgáltató. Szolgáltató fenntartja a jogot a programok időpontjának és helyszínének megváltoztatására. Az élő képzésen alhangzó és írásban átadott információkat, tananyagokat Résztvevő kizárólag saját célra használhatja fel. Azok bármilyen formában történő sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

 

Árak:

 • A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó árak forintban értendőek, az Áfa értékét tartalmazzák. A házhozszállítás díja termékek esetében, szállítási címtől függően változik, melyet a vevőnek a feltüntetett áron felül ki kell fizetnie.
 • Hibás ár feltüntetése esetén teendők: Szolgáltató a weboldalán feltüntetett termékekhez leírást, nevet és képet társít, mely a fényviszonyok és jelenkori technika állása szerint, a lehető legnagyobb gondosság mellett is eltérhet a valóságtól, néhány esetben, pusztán csak illusztrációként szolgál. Amennyiben a weboldalon szereplő ár, Felhasználó számára nyilvánvalóan hibás, mint pl. rendszerhiba esetén megjelenő “0” vagy “1” Ft-os csökkentett ár, piaci ártól szokatlanul eltérő ár, a feltűnő értékaránytalanság miatt Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árat, a mindenkor szokásos piaci árra módosítsa, melynek tényéről e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti megrendelőt. Szolgáltatótól nem elvárható, hogy a terméket a hibás áron szállítsa, így szokásos piaci árra történő módosítás után, Felhasználó elállhat vásárlási szándékától
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes jelentkezők esetében a részvételt visszautasítsa pl. versenyérdek-ellentét miatt, ennek indokát köteles megjelölni és azt a fél tudomására hozni.

 

 1. Online képzések, előadások
  • Rendelkezésre állás Online képzés tekintetében: Az oldalon megvásárolt szolgáltatások és információk, tananyagok a vételár megfizetése ellenében egy évig a Felhasználó rendelkezésére állnak, amiket Résztvevő kizárólag saját célra használhat fel. Azok bármilyen formában történő sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.
  • Szolgáltató kifejezetten ügyel a személyes adatok informatikai védelmére, így megbízható 3. fél közreműködésével biztosítja a folyamatos és professzionális kiszolgálást. Az online élőadás linkjét a kezdés időpontja előtt fél órával a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikusan kézbesíti. Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges technikai tudnivalókról, a képzés előtt, tájékoztatja a résztvevőket. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a képzés megtartásához külső, ingyenes szoftver vagy alkalmazás segítségét vegye igénybe.

 

 1. Regisztráció/Rendelés menete/Vásárlás
  • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  • Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató felelősségét kizárja, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  • Felhasználó, regisztrációt követően (e-mail cím és felhasználónév megadása) bejelentkezik. Felhasználó a kiválasztott termék darabszámának beállítása után kosárba rakja az árut, ennek vételárát az alábbi módozatok egyikén elégítheti ki: online-bankkártyás fizetés
  • Felhasználó új vásárlóként történő regisztrálása esetén, megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, így a következő vásárláskor már csak be kell jelentkeznie profiljába. Regisztráció nélküli vásárlás esetén Felhasználónak meg kell adnia a számlázási adatokat és szállítási címét.
  • A következő lépésben a Vásárló kiválaszthatja a terméket, a Megvásárolom gombbal kosárba helyezi. Ezt követően, a „Tovább” gombra kattintva léphet az Adatok ellenőrzése felületére. Itt ellenőrizheti a megrendelt termékek darabszámát, árát és -termék megrendelése esetén szállítási költséggel növelt végösszeget, valamint megjegyzést írhat a rendeléshez. Kedvezménykupont aktiválhat. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, és elfogadta a vásárlási feltételeket, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.
  • A továbblépés erről a felületről csak az után lehetséges, ha a vásárló elfogadta az Adatkezelési tájékoztatót és ezen ÁSZF-et, hozzájárulását adta a felnőttoktatás bejelentéséhez szükséges adatszolgáltatáshoz, valamint kifejezetten elfogadja az OTP SimplePay adattovábbítási nyilatkozatát.
  • Ezt követően egy köszönő oldal jelenik meg a rendelésszámmal, valamint egy visszaigazoló e-mail érkezik a vásárló által megadott e-mail címre.
  • A megvásárol termékeket Vásárló a Fiókom/Megvásárolt képzéseim menüben éri le.

Fizetés bankkártyával: OTP SimplePay online bankkártyás fizető felület megjelenésével, a bankkártya adatok megadása szükséges, a fizetés során bankkártyájáról azonnal levonódik a vásárlás végösszege. Jelen ASZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy fent említett adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat:név, e-mail cím, fizetési célból, kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadása szükséges:

Tudomásul veszem, hogy a Jupiter Kft. (1062 Budapest, Lehel u. 5. II. emelet 29.) adatkezelő által az ujalkimia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, károkért.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 1. Személyes adatok kezelése-Adatvédelem
 • Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és azok jogszabályon alapuló kezelése. Ezért Szolgáltató azokat bizalmasan kezeli, fokozott védelmi intézkedéseket tesz a biztonságos működés érdekében. A megvásárolt online képzés több eszközről is elérhető. Azonban megfelelő biztonsági okokból, minden belépéskor egyedi, két lépcsős autentikáció szükséges. A regisztrált e-mail címre megküldött 6 jegyű belépőkód megadása után elérhető a megvásárolt szolgáltatás.
 • Egy regisztrált felhasználói fiókkal egyidejűleg csak egy Felhasználó tud belépni, több Felhasználó egyidejű belépése esetén a Fiók automatikusan kilépteti a plusz belépőket az eszközök számától függetlenül. Így kérjük fokozattan ügyeljenek a megadott e-mail fiókok és eszközök biztonságára, ugyanis a különböző eszközökről történő ki/és beléptetést a rendszer maximálja!
 • Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltató 2020. május 10-től hatályos adatkezelési tájékoztatóját átvette, elolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi, kijelenti továbbá, hogy a tájékoztatóban rögzített célra és ideig hozzájárul személyes adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez. (Adatkezelési tájékoztató 5. sz. melléklet)
 • A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a jelen szerződésben és az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az (EU) 2016/679 Rendelete (Továbbiakban GDPR Rendelet) rendelkezései irányadóak.
 • Adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Jupiter Kft. és Egedi-Kovács Melinda e.v (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a ujalkimia.hu honlapon és webáruház meglátogatása, valamint az online szerződéskötés kapcsán keletkezett személyes adatokra.

 

 1. Felek jogai és kötelezettségei
  • Jelentkezőnek jogában áll az előadáson online vagy személyes képzés esetén offline formában részt venni, jegyzetelni és a leadott tananyagokat saját tanulási célra felhasználni, elsajátítani.
  • Az előadások anyagát Szolgáltató a képzési idő alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. Az előadás anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni, ezt előzetesen csak Szolgáltató írásbeli engedélye alapján teheti meg, egészen a képzést megelőző napig.
  • Az Előadást Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező kizárását, részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ebben az esetben, a képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
  • Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.
  • Megvásárolt online képzés és videó díját Szolgáltató nem téríti vissza.
  • Élő képzés vagy webszeminárium lemondásakor Szolgáltató abban az esetben téríti vissza a befizetett részvételi díjat, 2500 Ft adminisztrációs költség levonásával, ha a lemondás tényét a Jelentkező az előadás/képzés/webszeminárium indulásának napja előtt minimum 15 nappal e-mailen vagy postai úton jelzi.
  • Élő képzés vagy webszeminárium indulásának napját megelőző 14. naptól a befizetett részvételi díjat lemondás esetén Szolgáltató betegség esetében visszatéríti, ha Jelentkező ezt orvosi igazolással alátámasztja. Ebben az időszakban az egyéb indokkal lemondott részvételek díját Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni, de a Jelentkezőnek lehetősége van átjelentkezni egy másik induló képzésre és a díj beszámítását kérni.
  • Szolgáltatónak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
  • Szolgáltató jogosult a Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, vagy elutasítani a jelentkezését, amennyiben
   • a felnőttképzéshez törvényileg előírt adatszolgáltatást elmulasztja.
   • a szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat (3. melléklet) valamint a Részvételi feltételeket elfogadó nyilatkozat (4. melléklet) aláírását elmulasztja, megtagadja.
   • az előadókkal, a szervezőkkel vagy az iskola tagjaival szemben tiszteletlen vagy agresszív viselkedést tanúsít.
   • magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az oktatást.
   • engedély nélkül hang- vagy videófelvételt készít az oktatásról
   • pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: drogok, alkohol, erős nyugtatók, szorongásoldók) rendszeres fogyasztója.
   • mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok állnak fenn nála.
   • súlyos személyiségzavarban szenved (pl.: borderline, narcisztikus, antiszociális).

 

 1. Elállási jog
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldött terméket/termékeket csak sértetlen állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.
  • Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni, míg a vásárló köteles ugyanezen időtartamon belül a megvásárolt árut visszaadni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Vásárló nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre: info@ujalkimia.hu.
  • A Jelentkező hibás teljesítés esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról, vagy nyomtassa ki a mellékletben szereplő segédletet.

 

 1. Panaszkezelés
A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető kapcsolati oldalon, e-mailen vagy telefonszámon: info@ujalkimia.hu, +36-30-430-9450 hétfő, szerda péntek 8-12 óráig

 

A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban Résztvevőnek lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@ujalkimia.hu  e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen írásban értesítjük a vizsgálat eredményéről.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet nyújtani: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 1. Egyéb Rendelkezések
  • A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  • Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért, különösen az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.

– A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

9.3 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési tájékoztató, a Szerzői jogvédelemről szóló nyilatkozat és a Részvételi feltételeket elfogadó nyilatkozat. A nyilatkozat jelen ASZF elfogadásával egyidejűleg kifejezetten elfogadásra kerül, a nyilatkozat teljes terjedelemben a mellékletek 3-as száma alatt elérhető.

9.4 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9.5 Az ÁSZF-et a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag fogadják el.

Budapest, 2020.05.10

 

Melléklet 1 – Házirend

A technikai tudnivalókat alaposan olvasd át és tartsd be! Kérlek győződj meg róla, hogy minden előkészületet elvégeztél. Az élő webszeminárium vagy online előadás alkalmával sajnos már nem tudunk a technikai problémákkal foglalkozni, így az esetlegesen ebből az okból felmerülő károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

 • Letöltöttem a Zoom alkalmazást arra az eszközre, amelyikkel részt veszek az előadáson.
 • A megadott linken az élőadás kezdete előtt legalább 15 perccel be vagyok jelentkezve Először egy „várószobába” fogsz kerülni biztonsági okokból, ahol meg kell várnod, hogy jóváhagyjuk a részvételed.
 • A részvétel feltétele minden képzésen a Szerzői jogvédelemről és a Részvételi feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozat elfogadása és aláírása, amelyet élő képzések esetében a helyszínen, személyesen kell megtenni.
 • A képzéseken tilos hang- és filmfelvételt készíteni.
 • A tanuláshoz szükséges munkafüzeteket a helyszínen adjuk át, és a részvételi díj tartalmazza ezeket.
 • A workshopokon 13 órától 1 órás ebédszünetet tartunk.

 

Eltanácsolási vagy kizárási okok

Az Újalkímia önfejlesztő módszer gyakorlásának feltétele a lelki stabilitás és a tiszta, befolyástól mentes tudatállapot. Aki zavart, eltompult vagy valamilyen szer által befolyásolt tudatállapotban van, valamilyen pszichiátriai betegségben vagy mentális zavarokban szenved, az nem vehet részt a programjainkon.

Bővebb felvilágosítást itt kérhet!

E-mailben az info@ujalkimia.hu e-mail címen.

Telefonon a +36-30-430-9450 számon, hétfő, szerda pénteki napokon 8-12 óráig

 

Melléklet 2- Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:………………………………………………………………

Alulírott………………………………………………………………kijelentem hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

2 Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt,

 

Melléklet 3 – Szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat

Alulírott (név)______________________________________________________________________ (lakcím):__________________________________________________________________________ (személyi ig. sz.): ___________________________________________________________________

a jelen nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

(A)​Tudomásul veszem, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia” (korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló (nyilvántartási száma: 008075) oktatott életviteli tanácsadási módszerhez (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How) kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B)​A jelen nyilatkozat célja, hogy az Ötletgazda jogait a Know-How jogellenes használatával szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C)​Jelen nyilatkozatban azok a titoktartási szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket a nyilatkozat aláírásával a Nyilatkozattevő tudomásul vesz, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Nyilatkozattevő között a jelen 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fenti feltételek elfogadása mellett a Nyilatkozattevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy:

1.​Valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.

2.​Valamennyi, a Know-How-val kapcsolatos információ a Nyilatkozattevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Nyilatkozattevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás, minden ezt meghaladó, Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás (akár üzleti akár ismeretterjesztési célból) jogellenes használatnak minősül, amely az alábbiakban rögzített következményeket vonja maga után.

3.​Nyilatkozattevő teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti körben leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.

4.​Nyilatkozattevő illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról illetve az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line illetve off-line média vagy közösségi felületen illetve más domain-en terjeszteni.

5. Nyilatkozattevő kötelezettséget vállal arra is, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni/kötött vagy nem, az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert Ötletgazda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja a jelen 2. pontban meghatározott privát felhasználás körén túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 4. pontban írottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.

6. Amennyiben Nyilatkozattevő, vagy bármely, a fenti 4. pontban leírt személy, akikért a Nyilatkozattevő felelősséget vállalt, megszegné a jelen nyilatkozatban rögzített kötelezettségeit, ezért a Nyilatkozattevő teljes felelősséggel tartozik.

7. A Know-How értékére figyelemmel, minden jogsértés után az Ötletgazda 1 (egy) millió forint kötbérre jogosult, amelyet Nyilatkozattevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Ötletgazda jogosult a kötbért meghaladó kárait is érvényesíteni.

8. Nyilatkozattevőnek a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.

9. A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatból eredő jogvita esetére aláveti magát a jogvita tárgyától, illetve a per tárgy értékétől függően a Pest Megyei Törvényszék, vagy a Budapesti II. III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének.

A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatot elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

Budapest, dátum: _____________________ ​_________________________

Nyilatkozattevő

 

Melléklet 4 -Részvételi feltételeket elfogadó nyilatkozat

Alulírott (név)______________________________________________________________________ Lakcím:__________________________________________________________________________ Személyi ig. sz.: ___________________________________________________________________
ezúton kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy:

Az Újalkímia Önfejlesztő Módszer nem gyógyító eljárás.
Mindenki a saját felelősségére vehet részt az oktatáson és a gyakorlatokban.

Jelen tevékenység nem minősül, ezáltal nem tekinthető

 1. az orvosi gyakorlat,
 2. az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat,
 3. a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások egyikének sem.

Az Újalkímia Önfejlesztő Módszer gyakorlásának feltétele a lelki stabilitás és a tiszta, befolyástól mentes tudatállapot. Aki zavart, eltompult vagy valamilyen szer által befolyásolt tudatállapotban van, valamilyen pszichiátriai betegségben vagy mentális zavarokban szenved, az nem vehet részt a programjainkon.

Az Újalkímia Iskola programjairól a jelentkezéskor eltanácsolási, illetve a képzésből bármikor kizáró okok a következők:

 • Pszichoaktív szerek (pl.: drogok, alkohol, erős nyugtatók, szorongásoldók) rendszeres fogyasztása
 • Mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok
 • Súlyos személyiségzavarok (pl.: borderline, narcisztikus, antiszociális)
 • Az előadókkal, a szervezőkkel és a résztevőkkel szembeni tiszteletlen, agresszív vagy a programot zavaró viselkedés

Az Újalkímia Iskola vezetői és közreműködői nem vállalnak felelősséget semmiféle olyan kellemetlenségért, állapotromlásért vagy rosszullétért stb. amelynek oka az, hogy valaki a fenti kizárási okok ellenére részt vesz az Iskola programjain.

Budapest, dátum: _____________________ ​________________________________________

Nyilatkozattevő

 

Melléklet 5 – Adatkezelési nyilatkozat

 1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza Egedi-Kovács Melinda e.v. (Nyilvántartási szám: 52542420, adószám: 73553865-1-4, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lp.: E em.:6 ajtó:6.) és a Jupiter Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Biztosítani hivatott, hogy törvényes keretek között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, az adatkezelés körülményeit mindenki megismerhesse, valamint megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt és visszaélést. Jelen Tájékoztatóban az érintettek megismerhetik az Adatkezelő adatkezelési folyamatainak gyakorlatát.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a honlapunk meglátogatása, termékrendelés kapcsán keletkezett személyes adatokra.

 1. Adatkezelő

Weboldal elérhetősége: www.ujalkimia.hu

Üzemeltető Jupiter Kft. És Egedi-Kovács Melinda e.v
Székhely/telephely 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 29
Ügyfélszolgálat info@ujalkimia.hu, +36-30-430-9450
Cégjegyzékszám 01-09-074728
Nyilvántartó hatóság Cégbíróság
Adószám 10503164242
Bankszámlaszám MKB Bank Zrt.

10300002-20604974-00003285

EV: MKB Bank Zrt.  10300002-51004880-49010033

Tárhely szolgáltatói adatok Colors-Computer Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt., 60.

 

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

 1. Védendő értékek, alapelvek

Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket. Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri együttműködések kapcsán is kifejezetten elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott adatok tekintetében. Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);
 • Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség);
 • Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik. (adat takarékosság);
 • Pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. (korlátozott tárolhatóság)
 • Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét. (integritás és bizalmas jelleg)
 • Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható. (elszámoltathatóság)

Adatkezelő belső nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről.

 

 1. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

 

Előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten, árajánlat és információ kéréssel kapcsolatban.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése.

Más esetekben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen nyugszik.

 

 1. Kezelt Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme
Érintettek köre kategória Cél Jogalap Időtartam Tevékenység
 

 

Honlapot meglátogató felhasználó

 

IP cím

Böngésző típusa

Operációs rendszer

Internetszolgáltató

Időbélyegző

Honlap látogatási adatok

Meglátogatott al oldalak adatai

– honlap rendeltetésszerű használat biztosítása

– és színvonalas működtetés

– szolgáltatás minőségi ellenőrzése, javítása, hibák feltárása

– látogatottság mérés

 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

 

 

Honlap látogatás időtartama

 

 

 

 

honlap felkeresése, böngészés

Regisztrált látogató –        vezetéknév

–        keresztnév

–        e-mail cím

 

– teljesebb felhasználói élmény nyújtása

-biztonság biztosítása

– könnyebb kapcsolatfelvétel

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig Regisztráció a honlapon, fiók létrehozása

 

 

Webshopban vásárló – vevő teljes neve

– e-mail cím

– online azonosító (kupon kód, hűségkártya aktiváláshoz)

-kiszállítással kapcsolatos adatok(számlázási cím és név)

-fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.)

 

 

– megrendelések kezelése és teljesítése,

– a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

– panaszok kezelése, – visszahívások ügyintézése,

– vásárlóink szokásainak elemzése,

– vásárlóinkkal kapcsolattartás.

 

Hozzájárulás, Szerződéses teljesítés, jogszabály

-GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

-Eker tv. 13/A §,

– Számv. tv. 169. §).

-webáruház működése alatt: határozatlan ideig, de legkésőbb hozzájárulás visszavonásáig

A szerződések teljesítéséhez: 5 év.

A kiállított számláknak és kapcsolódó iratoknak: 8 év.

 

 

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele, rendelés, vásárlás

 

Hírlevélre feliratkozó – teljes név

– e-mail cím

 

– kapcsolattartás

– új akciókról értesítés

– új termékről történő értesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás hírlevélről történő leiratkozásig Hírlevél szolgáltatás
Direkt marketing szolgáltatást igénybe vevők

 

– teljes név

– e-mail cím

 

-Direkt marketing szolgáltatás

– vásárlói szokásainak elemzése alapján , személyre szabott ajánlatokat készítése, kiküldése

üzletszerzési céllal

az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig direkt marketing anyagok kiküldése
Érdeklődő, panaszos,

 

– teljes név

– e-mail cím

-telefonszám

 

észrevételre, panaszra válaszadás

 

jogi kötelezettség  

5 évig

Ügyintézés, panaszeljárás
Közösségi marketing tevékenység címzettjei   IP cím

e-mail cím

profilalkotás

remarketing

vásárlói szokásainak elemzése alapján , személyre szabott ajánlatokat készítése, kiküldése üzletszerzési céllal,

promóció, automatikus döntést segítő, preferencia alapú marketing tevékenység nyújtás,

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás  

kampány futtatásáig, de legkésőbb hozzájárulás visszavonásáig

 

 

marketing hirdetések kezelése, különösen Facebook, Instagram,Adwords

Nyereményjátékban résztvevő

 

a nyereményjátéktól függően:

–        teljes név

–        e-mail cím

–        telefonszám

–        lakcím

Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával

vásárlók elégedettségének növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

jogi kötelezettség

résztvevők esetében nyereményjáték sorsolása utáni 1 év

nyertesek esetében 8 évig

nyereményjáték lefolytatása
Tudásanyag megrendelése Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím Szerződéses teljesítés, megrendelés GDPR 6. cikk (1) bek. B) pon Szerződés teljesítése 5 év termék hozzáférhetővé tétele, kapcsolattartás az Érintettel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@ujalkimia.hu, e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

 1. Milyen adatműveleteket hajtunk végre?

Gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk, valamint töröljük a személyes adatokat.

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

NÉV, elérhetőség

 

TEVÉKENYSÉG/ADATEKEZLÉS CÉLJA

Rendszergazda IT szolgáltatás adatbázis, domain, levelező rendszer karbantartás és feldolgozás, riportok készítése (vállalatirányítási rendszerek)
Colors-Computer Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt., 60.

tárhely szolgáltatás
Könyvelő: Precizitás-Duó Kft. Budapest

Teréz körút 29. I. emelet 19. ajtó

1067 Magyarország, info@precizitas-duo.hu

+36 1 266 6285

könyvviteli, adóügyi szolgáltatás (bérszámfejtés, könyvelés)
értékesítés és marketing tevékenység
KSH, NAIH, NAV, Földhivatal Hatósági kötelezettség teljesítése
Dunavirág utca 2-6. Postacím: Budapest 1540 Magyar Posta Zrt. Más csomagküldő szolgáltatók
MiniCRM, Mailchimp, Outlook Levelezési rendszer, Vállaltirányítási rendszer, online programok

 

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal és/vagy közösségi média tevékenységgel kapcsolatos adatfeldolgozók

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

Mailchimp, más hírlevél küldő szoftware

 

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

hírlevél kiküldés automatizálás, Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shiled (Adatvédelmi Pajzs) Keretegyezmény biztosítja
Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel, Analytics szolgáltatás és Adwords hirdetési felület, online marketing
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com Facebook plugin használat, hirdetés, fiókkezelés, remarketing

 

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A süti (angolul: cookie) egy olyan, apró, szöveges információs-csomag, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Ezek a honlapok szervere és az internetes böngésző közti kommunikációban vesznek rész, a Felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolódnak.

Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

Vannak olyan sütik, amelyek nem igényelnek előzetes hozzájárulást. Ezekről első látogatás alkalmával weblapunk és a későbbiekben süti tájékoztatónk ad rövid tájékoztatást, melyet itt részletesen is elolvashat.

 

 1. Érintettek jogai, jogorvoslat

Ön jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokat, valamint arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

 

Felhasználó jogosult kérelmezni
Tájékozódáshoz és információhoz való jog
Személyes adatokhoz való hozzáférés módosítása
Helyesbítéshez való jog
Törlés, elfeledéshez való jog
Adatkezelés korlátozása
Adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog személyes adati kezelése kapcsán
Automatizált folyamatok és profilalkotás elleni tiltakozás

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a Felhasználónak a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Az adatok tárolásának módja, biztosítás

Adatkezelő, az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi, kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő biztonságos működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (integritás védelme);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A személyes adatokat Felhasználó önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az e-mail küldés, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartás során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait – szükség esetén – megőrizzük a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket a weboldalon közzétett tájékoztatóban értesíti. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon történik.

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 

Hatályos: 2020. 05. 10

 

Melléklet, Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

 „személyes adat”: bármely információ, amely az érintettel összefüggésbe hozható, akár közvetlen akár közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 „felügyeleti hatóság”: tagállamban működő közhatalmi szerv, mely az adatvédelmi hatósági feladatokat látja el, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (NAIH)

 

Melléklet 1-OTP Simple Pay-kötelező tájékoztató

Magyar nyelvű tájékoztató

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban. (ujalkimia.hu) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 

Angol nyelvű tájékoztató

Recurring credit card payment (hereinafter referred to as Recurring payment) is a function included in the acceptance of credit cards provided by SimplePay meaning that in the future it is possible to make payments with credit card details provided by the Customer during the registration transaction without giving credit card details again. One of the types of recurring payment, the so-called “ad-hoc payment” is made with the approval of the Customer during each transaction, so you have to approve all transactions in the case of each future payment. You will receive a notification of the successful payment through channels identical with conventional credit card payments in every case.

By accepting this statement to use recurring payment, you allow to make subsequent payments made from your user account in this online store (ujalkimia.hu) without providing credit card details again after the successful registration.

Please note: the processing of credit card details is in accordance with the rules of card issuers. Neither the merchant nor SimplePay has access to the credit card data. The Merchant shall assume direct liability for false or unauthorized recurring payments initiated by the Merchant, any claim enforcement against the Merchant’s payment service provider (SimplePay) shall be unavailable.

I have read this notification, I take notice of its content and accept it.

 

Magyar nyelvű nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) [Kereskedő cégneve] ([székhelye]) adatkezelő által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Kereskedő által továbbított adatok megnevezése]

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Angol nyelvű nyilatkozat

I acknowledge the following personal data stored in the user account of [Company Name] ([Company address]) in the user database of [Paying Acceptance Web site] will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following:

[data transmitted by the trader]

The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff